0 głosów

Malarstwo to jeden z rodzajów sztuki plastycznej. Na przestrzeni wieków sztuka malarka ewoluowała i przechodziła przez różne okresy. Zmieniały się jej motywy, style, sposób wykonania oraz wiele innych niuansów. Najnowsze style malarskie z jakimi mamy do czynienia, zalicza się do malarstwa współczesnego.

Img

Malarstwo współczesne czasami nazywane też malarstwem nowoczesnym, jest określeniem na co najmniej kilka obecnie występujących tendencji w malarstwie. Początek okresu, który nazywany jest szerzej sztuką współczesną rozpoczął się po drugiej wojnie światowej. Czerpie ona inspiracje głównie z takich kierunków w sztuce jak: surrealizm, abstrakcjonizm, dadaizm czy konstruktywizm. Warto również dodać, że sztuka współczesna jest pewnego rodzaju wyrazem ideologi autora i odchodzi od czystego zamysłu estetycznego. Obecnie do malarstwa współczesnego możemy zaliczyć m. in:

 

  • Ekspresjonizm abstrakcyjny – jest to styl kładący szczególny nacisk na tzw. podświadomy akt twórczy. Artysta podczas tworzenia swoich obrazów stara się poddać swojej podświadomości i nie planuje szczególnie ruchów, które skutkują pojawieniem się treści na płótnie. Ekpresjoznim abstrakcyjny możemy podzielić na:
    • abstrakcyjne malarstwo gestu, czyli tworzenie obrazów techniką kapania farby na płótno.
    • malarstwo barwnych płaszczyzn, którego najważniejszym elementem wyrazu jest kolor. Jego przedstawicielem jest m.in. Jackson Pollock.

 

  • Hiperrealizm – artysta tworzy swoje dzieło wzorując się na zdjęciu, stara się więc jak najlepiej oddać malowaną rzeczywistość. Obrazy hiperrealistyczne niemal w pełni pozbawione są wpływu osobowości autora.

 

  • Informel – inaczej nazywany sztuką bezkształtną, to styl pozbawiony reguł kompozycyjnych. Artysta stosuje w nim barwne plamy i linie, tworząc niegeometryczne kształty. Do tego stylu zaliczyć można także malarstwo kaligraficzne, które charakteryzuje się porozrzucanymi po całym płótnie znakami i liniami pisma, bez ich początku i końca.

 

  • Op-art – nazywany też sztuką optyczną to styl, który wykorzystuje iluzje optyczne do wywołania jakiegoś efektu. Artyści za pomocą odpowiedniego ułożenia linii i innych kształtów tworzą obraz,który jest w stanie wywołać u obserwatora pewien rodzaj iluzji optycznej.

 

  • Pop-art – inspiracją i tworzywem do tworzenia tego typu obrazów, są przedmioty używane na co dzień oraz wytwory kultury masowej. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli pop-art jest Andy Warhol
Licencja: Copyright - zastrzeżona