Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje prac dyplomowych magisterskich: praca terotetyczne i prace badawcze.

Data dodania: 2016-06-01

Wyświetleń: 7035

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Praca dyplomowa opisowa a badawcza

Prace opisowe to te, które powstają w oparciu o dostępne materiały, gdzie zadaniem autora jest oryginalne ujęcie tematu, natomiast prace badawcze są realizowane na podstawie badań własnych. Przystępując do redagowania swojej pracy, warto wiedzieć, czym charakteryzuje się każdy z tych typów.

Praca opisowa a badawcza

Przed rozpoczęciem redagowania pracy dyplomowej, każdy student staje przed dylematem, który typ pracy będzie dla niego właściwy. Na tym etapie musi określić, czy przy jej pisaniu zamierza opierać się wyłącznie na dostępnych w bibliotekach i Internecie materiałach, czy też woli zrealizować badanie własne, a następnie omówić jego wynik. Obie formy praca mają swoje zalety, jak i wady. Zasadniczo rzecz biorąc, zalety prac teoretycznych są wadami prac badawczy i odwrotnie. Dlatego też, przy podejmowaniu decyzji, należy wziąć pod uwagę zarówno własne predyspozycje i zainteresowania, jak i specyfikę tematu, jaki zamierza się realizować. 

Zalety i wady prac teoretycznych i badawczych

Ilość potrzebnego czasu. Znacznie bardziej czasochłonne są prace opisowe. Wbrew pozorom, wymyślenie badania, jego przeprowadzenie, opracowanie materiałów i uzyskanych rezultatów oraz wyciągnięcie wniosków zajmuje znacznie mniej czasu.

Nakład środków. Oba typy prac nie wymagają dużego nakładów środków. W przypadku niektórych prac, niezbędny może okazać się dodatkowy sprzęt  (np. kamera czy program do obróbki materiałów), co może nieco podnieść koszt zrealizowania danego tematu pracy. Jednakże koniec końców nie generują one dużych kosztów.

Wartość naukowa. Zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne posiadają wartość edukacyjną, co oznacza, iż wnoszą coś nowego i wartościowego. Każda z prac wymaga od studenta umiejętności logicznego myślenia, usystematyzowania tego, do czego zamierza dojść i określenia najlepszych rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie celu.

Prestiż pracy. Powszechnie uważa się, iż prace, które wymagają przeprowadzania własnych badań są bardziej prestiżowe. Wynika to z faktu, iż studenci, którzy zdecydują się na tę formę pracy dyplomowej nie korzystają tylko z gotowych materiałów, ale również samodzielnie je zdobywają. Z drugiej jednak strony, realizowanie pracy teoretycznej może być równie prestiżowe, o ile student podejdzie do tematu ambitnie i zaprezentuje zupełnie inny punkt widzenia na daną kwestię.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena