Takie pytanie stawiają sobie tysiące studentów w terminach obron tytułów naukowych. Gdzie szukać pomocy i na co zwracać uwagę – te informacje znajdziesz w tym artykule.

Data dodania: 2014-09-02

Wyświetleń: 1308

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak napisać pracę dyplomową?

Najważniejszy jest temat

Gdy tworzymy swoją pracę dyplomową musimy zwrócić uwagę na temat. Musi on być ciekawy nie tylko dla odbiorcy, ale także dla osoby piszącej. Dodatkowo cała praca, łącznie z tematem musi być powiązana ze studiowanym kierunkiem, w przeciwnym razie spotkamy się z odmową jej przyjęcia.

Zakres pracy

Zanim przystąpimy do pisania pracy należy zastanowić się nad zagadnieniami jakie mają znaleźć się w pracy. Nie ma możliwości, by w wyczerpujący sposób opisać jakiś temat. Niektóre płaszczyzny musza zostać nieopisane. Przed rozpoczęciem pisania należy więc zrobić listę zagadnień, które zdecydowaliśmy się pominąć. Wyznaczenie granic w zakresie pracy jest bardzo istotne. Pozwala to na skoncentrowaniu się przede wszystkim na temacie pracy. Poruszenie każdego tematu po trochę sprawi, że praca będzie miała charakter zbyt ogólny i może zostać nie dopuszczona przez recenzenta. Warto skupić się na jednym konkretnym wątku i bardzo rzetelnie go opisać.

Cel pracy

Autor pracy musi wiedzieć jaki cel chce osiągnąć poprzez napisanie danej pracy. Pisanie tekstu bez wyznaczonego konkretnie celu spowoduje, że nasza praca będzie „o wszystkim i o niczym”. Praca dyplomowa ma pokazywać, że posiadana wiedza i doświadczenie jakie posiadamy upoważniają nas do posiadania tytułu naukowego. Należy bardzo się postarać, by tekst był jak najwyższej jakości oraz by miał jasno wytyczony cel, do którego poprzez analizę literatury przedmiotu oraz własne przemyślenia dążymy.

Struktura pracy

Każda uczelnia wyższa posiada swoje własne, indywidualne wymogi edytorskie oraz strukturę pracy dyplomowej. Wymogi te są podane w pliku na stronach uczelni. Najczęściej struktura prac dyplomowych przedstawia się według schematu:

  • Wstęp;
  • Rozdział teoretyczny (głównie przegląd literatury);
  • Przedstawienie głównego problemu badawczego;
  • Analiza i postawienie tez;
  • Próba rozwiązania problemu;
  • Wnioski;
  • Zakończenie.

Ten schemat jest bardzo ogólny i nie należy traktować go jako wzór. Dla osób, które uważają, że nie poradzą sobie z napisaniem pracy dyplomowej powstały specjalne strony zawierające wiele porad, a także dające możliwość samemu zapytanie o rozwiązanie problemu. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena