Nauczanie w formie e-learningu jest wielokrotnie wykorzystywane jako idealne uzupełnienie tradycyjnego nauczania, a coraz częściej również stanowi dla niego doskonałą alternatywę. W czym tkwi fenomen e-learningu?

Data dodania: 2016-06-03

Wyświetleń: 1603

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jaka jest obecnie najdoskonalsza metoda nauki i komunikacji? Poznajcie e-learning!

Czym jest e-learning?


E-learning to pojęcie określające sposób nauczania głównie za pomocą komputera oraz sieci internetowej. E-learning umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych materiałów w postaci m.in. tekstów, plików dźwiękowych, filmów, animacji, ćwiczeń multimedialnych oraz innych narzędzi multimedialnych.


E-learning umożliwia naukę, a także ukończenie kursów i szkoleń bez konieczności relokacji z miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Osoba korzystająca z tej formy edukacyjnej sama decyduje o tempie nauczania i czasie nauki. E-learning pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu oraz zminimalizować wydatki finansowe na kształcenie w porównaniu z tradycyjnymi formami nauczania, ponieważ odpadają m.in. koszty związane z dojazdami oraz ewentualnym zakwaterowaniem.


E-learning umożliwia łatwy dostęp do różnych żródeł naukowych, daje możliwość prowadzenia kursów i szkoleń dla bardzo dużego grona osób jednocześnie, a także ułatwia prowadzącym zajęcia nadzór nad postępami nauczania i szybkie sprawdzenie zdobytej przez słuchaczy wiedzy.


Najważniejsze zalety e-learningu, to:

 • dowolny czas pracy i komfort osób uczących się,
 • znacznie ułatwiona komunikacja pomiędzy uczniami a prowadzącymi zajęcia (komunikacja dwukierunkowa),
 • o wiele większe urozmaicenie nauki dzięki wykorzystaniu narzędzi multimedialnych,
 • własne tempo nauki,
 • indywidualne podejście prowadzącego do każdego z kursantów,
 • możliwość samodzielnego wybrania najlepszej formy dostarczania wiedzy,
 • zastosowanie technik audiowizualnych umożliwia uczącemu się zatrzymanie materiału w dowolnym momencie i cofnięcie go celem ponownego obejrzenia,
 • duże korzyści finansowe dla firm oraz instytucji wdrażających e-learning (brak honorarium dla prowadzących zajęcia, brak kosztów związanych z wynajęciem powierzchni szkoleniowej, odpada transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.),
 • duża oszczędność czasu,
 • szybki zwrot kosztów wkładu początkowego, dzięki efektowi skali,
 • wsparcie dla tradycyjnych form nauczania w jednostkach dydaktycznych,
 • szybkość przekazywania wiedzy wśród osób rozproszonych na dużym obszarze.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena