Urząd Pracy, podobnie jak większość instytucji tego typu, nie jest miejscem, które odwiedzamy chętnie. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością czekania w kolejkach, uzupełnianiem formularzy oraz poczuciem, że działania te nie wpływają na polepszenie naszej sytuacji na rynku pracy.

Data dodania: 2015-05-10

Wyświetleń: 1007

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Warto jednak zmienić negatywne nastawienie i skorzystać z oferowanej przez urząd pomocy.

 

Pierwsze koty za płoty

 

Jeśli nie udało nam się znaleźć stałego zatrudnienia w trakcie studiów lub zaraz po nich, należy się zgłosić do Urzędu Pracy tuż po obronie pracy magisterskiej oraz zakończeniu procedury ukończenia studiów. Oczywiście, jeżeli nie podjęliśmy edukacji na poziomie uniwersyteckim, powinniśmy odbyć taką wizytę już po maturze. Celem pierwszego spotkania w Urzędzie Pracy jest ustalenie naszych kwalifikacji zawodowych oraz rejestracja jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 

Zanim spotkamy się z pracownikiem urzędu, należy wypełnić specjalny kwestionariusz oraz przygotować następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo maturalne, dyplomy potwierdzające ukończenie studiów lub szkoleń, uprawnienia zawodowe oraz świadectwa pracy (jeśli posiadaliśmy już zatrudnienie). Całą procedurę można wykonać drogą elektroniczną. Po zeskanowaniu wszystkich dokumentów i wysłaniu wraz z ankietą osobową, zostanie nam przydzielony termin rejestracji w Urzędzie Pracy.  

 

Spotkanie z pracownikiem urzędu

 

Wiele osób traktuje spotkania z doradcą zawodowym jako przykrą konieczność, a warto wiedzieć, że dobre przygotowanie do takiej rozmowy może przynieść wiele korzyści. Dokonanie rejestracji w Urzędzie Pracy powoduje, że nabywamy praw do korzystania z wielu form pomocy, takich jak płatne staże, szkolenia i dofinansowania.

 

Doradca w pierwszej kolejności ustali, jakie są nasze predyspozycje zawodowe oraz jakie posiadamy kwalifikacje. Następnie dowiemy się czy urząd posiada oferty pracy zgodne z naszymi zainteresowaniami i wykształceniem. Niestety, zazwyczaj ogłoszeń jest znacznie mniej niż osób poszukujących pracy, dlatego należy się przygotować na następną wizytę w urzędzie za miesiąc lub dwa.

 

Brak ciekawych ofert nie musi jednak oznaczać, że będziemy siedzieć bezczynnie w domu. Warto na początek zapoznać się dokładnie z oferowanymi przez urząd formami pomocy, które w dużym stopniu ułatwiają wejście na rynek pracy. Bon stażowy lub dopłata do specjalistycznego szkolenia mogą nam otworzyć drzwi do dalszej kariery zawodowej.


 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena