Większość podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na rynku zatrudnia pracowników, którzy stanowią bardzo ważną część firmy. Koszty pracy w Polsce są bardzo wysokie, cały proces zatrudnienia pracownika przez pracodawcę musi być dokładanie przemyślany.

Data dodania: 2015-04-23

Wyświetleń: 1381

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kadry i Płace

Pierwszym z etapów przez jakie musi przejść przedsiębiorca jest przeprowadzenie rekrutacji pomiędzy potencjalnymi kandydatami. Może okazać się to długotrwały proces, jednak wybór odpowiedniego kandydata przyniesie firmie wiele korzyści. Kolejny etap wiązać się będzie z szeregiem formalności jakie będzie musiał spełnić przedsiębiorca w związku z zatrudnieniem w firmie nowego pracownika. Ilość obowiązków formalnych zależna będzie między innymi od formy zawieranej umowy, indywidualnych uprawnień podatkowych i składowych przedsiębiorcy. Niektóre z podmiotów gospodarczych muszą mieć na uwadze, że pewne formy opodatkowania działalności gospodarczej wprowadzają ograniczenia w zakresie liczby zatrudnionych pracowników.


 

Szereg formalności

Pracodawca wykonując wszystkie czynności zobowiązany jest do działania w obrębie wielu regulacji prawnych. Przede wszystkim musi wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na samym początku należy określić podstawy prawne stosunku pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych na przedsiębiorcy spoczywać będzie znacznie mniejsza liczba obowiązków, kiedy jednak podpisana zostaje umowa o pracę do wykonania będzie znacznie więcej formalności. Każdy przyszły pracownik w przypadku nawiązania stosunku pracy obowiązkowo będzie musiał przejść wstępne szkolenie BHP. Kolejną bardzo ważną czynnością będzie zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w terminie do siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia czyli nawiązania stosunku pracy, niezbędny jest do tego odpowiedni formularz urzędowy ZUS ZUA. Należy także pamiętać o obowiązku ewidencjonowania i rozliczania wynagrodzenia a także odprowadzania należnego podatku dochodowego. Pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.


 

Dział kadr i płac w firmie

Wykaz obowiązków formalnych jakie powstają przy zatrudnieniu w firmie pracownika jest bardzo długi. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby pracujące w jego firmie i zobowiązany jest dopełnić każdej, nawet mniej ważnej, czynności. Gdyby wszystkie obowiązki spoczywały na przedsiębiorcy nie byłby on w stanie swobodnie prowadzić działalności gospodarczej, szczególnie jeśli prowadzona jest działalność bardzo dużych rozmiarów. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzi dział kadr i płac, który zajmuje się pełną obsługą zatrudnionych pracowników, prowadzi ewidencję wynagrodzenia oraz przeprowadza odpowiednie rozliczenia.


 

Prowadzenie działalności gospodarczej jest ogromnie złożoną procedurą. Na każdym jej etapie pojawiają się nowe zadania, którym musi sprostać przedsiębiorca jeśli chce z prowadzeniem budować swoją mocną pozycję na rynku. Jednym z głównych filarów firmy jest kadra pracownicza, cenni eksperci z danej dziedziny umożliwiają odnoszenie sukcesów i kontynuowanie z powodzeniem działania firmy. Warto poświęcić trochę czasu aby wszystkie zadania związane z obsługą pracowników były wykonywane z należytą starannością, pomoże to w budowaniu dobrych relacji z pracownikami, ale także umocnieniu pozycje firmy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena