Do 15. czerwca każdego roku Rada Ministrów powinna przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Padła już pierwsza propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, która może wzrosnąć o 200 zł.

Data dodania: 2020-01-07

Wyświetleń: 855

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Ministerstwo przedstawiło propozycję płacy minimalnej na przyszły rok, która wynosi 2450 złotych. Oznacza to, że stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniosłaby 16 zł. Taka podwyżka daje pracownikowi około 140 złotych więcej niż ma obecnie.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju umowy, koszt zatrudnienia pracownika jest zmienny. 

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy. Pracodawca bowiem, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r. na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 951,77 zł

Składki ZUS w 2020 r. - rekordowe podwyżki

Składki ZUS nie są ustalane arbitralnie. Wynikają one z prognoz rządu obejmujących średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na kolejny rok. 

O ile wzrosną składki ZUS dla nowych firm w 2020 roku?

Przypominamy, że preferencyjne składki ZUS są liczone od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego. Jeśli płaca minimalna zostanie podniesiona z 2250 zł do 2450 zł, to automatycznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wzrośnie z 675 zł w 2019 roku do 735 zł w 2020 roku. Oznacza to wyższe kwoty poszczególnych składek.

Ile będą w przyszłym roku wynosić wszystkie składki?

Zgodnie z wyliczeniami:

  • składka emerytalna - 143,47 zł,

  • składka rentowa - 58,80 zł,

  • składka chorobowa - 18,01 zł,

  • składka wypadkowa - 12,27 zł,

  • składka na Fundusz Pracy - 18,01 zł.

Składki społeczne ZUS wzrosną o prawie 9%. Młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc co najmniej 20 złotych miesięcznie więcej niż w tym roku. Należy pamiętać, że jeszcze nie znamy składki zdrowotnej na 2020 rok, a ona też co roku jest wyższa. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena