Co roku w wyniku przestępstw skarbowych i wykroczeń o podobnym charakterze budżet państwa traci potężne kwoty, którymi można byłoby wspomóc najsłabsze grupy społeczne. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z szarą strefą w podatkach i zwiększać stawki sankcji za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Data dodania: 2020-02-03

Wyświetleń: 253

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wzrost kar za niektóre przestępstwa skarbowe 2019

Projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego zakłada, że wprowadzone zostaną w Polsce zaostrzone przepisy, które mają przeciwdziałać szarej strefie. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, aby:

  • zaostrzyć sankcje za wykroczenia i przestępstwa skarbowe,

  • ograniczyć możliwość korzystania przez podatników z instytucji czynnego żalu,

  • wydłużyć okresy przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Wzrost stawek sankcji

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje w Polsce wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Do końca grudnia wynosiło ono 2100 zł brutto, a obecnie 2250 zł brutto. To spowodowało wzrost kwot grzywien i kar pieniężnych nakładanych na osoby popełniające wykroczenia i przestępstwa skarbowe, przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym. 

Wysokość kar opiera się bowiem o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz na wysokości minimalnej stawki godzinowej z rozporządzenia Rady MInistrów. 

Wykroczenie, to czyn zabroniony, w przypadku którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2019 roku granicą jest kwota 11 250 zł.

Z kolei za przestępstwo uważane są czyny, które uszczuplają lub narażają na uszczuplenie wspomniane należności ponad granicę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kodeks Karno Skarbowy - kary 

Kary grzywny są określane kwotowo i zgodnie z Kodeksem Karno Skarbowym. Kara w przypadku wykroczeń skarbowych jest wymierzona w granicach od 225 zł do 45 000 zł. Kara grzywny orzeczona za przestępstwo skarbowe wymierzona jest przez sąd. 

Wysokość stawki określona jest w ten sposób, że brane są pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, jak i stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być przy tym niższa od jednej trzynastej części minimalnego wynagrodzenia (obecnie 75 zł), ani nie może przekraczać czterystu krotności tej części (obecnie 30 000 zł).

Kto odpowiada w firmie za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe?

Przepisy wskazują, że za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe co do prowadzenia działalności odpowiada przedsiębiorca. Jednak w określonych okolicznościach do odpowiedzialności może zostać pociągnięta również księgowa, księgowy lub inny podmiot prowadzący finanse przedsiębiorstwa. 

Licencja: Creative Commons