Kreatywny księgowy - co warto wiedzieć? 


Kreatywna księgowość to termin, który stosunkowo niedawno pojawił się w dziedzinie finansów. Trudno jednoznacznie wskazać granicę, po przekroczeniu której kreatyny księgowy po prostu łamie prawo. Jednak dopuszczone są pewne działania, które warto wziąć pod uwagę. 

Data dodania: 2021-01-18

Wyświetleń: 2097

Przedrukowań: 3

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kreatywny księgowy - co warto wiedzieć?

Kim jest kreatywny księgowy?

Można znaleźć wiele definicji kreatywnej księgowości. Ich cechy wspólne to przede wszystkim rejestrowanie, ewidencjonowanie, a także właściwe prezentowanie oraz przetwarzanie zdarzeń gospodarczych. Wszystkie te elementy dotyczą także zwyczajnej księgowość. Dalsza część definicji o kreatywnej księgowości jest mowa o możliwości własnej interpretacji obowiązujących przepisów i zasad. Warto także dodać, że interpretacja przepisów w przypadku kreatywnej księgowości opiera się na zasadach, które nie są jednoznacznie opisane i sformułowane, ale są wynikiem twórczego podejścia. Dlatego pojawia się margines, który pozwala na kombinowanie. 

Działania charakterystyczne dla kreatywnej księgowości

Kreatywną księgowość można podzielić na kilka grup działania. Pierwsza z nich to kreatywność, która jest pojmowana jako twórczy element, który można wykorzystać prowadząc księgowość firmy. Kolejnym sposobem działania jest stosowanie technik, które mają na celu zobrazowanie gospodarczych transakcji, tak żeby przedstawiały oczekiwany stan. 

Warto jednak zaznaczyć, że kreatywna księgowość często jest mylona z uwzględnianiem transakcji, które nie miały miejsca lub tuszowanie tych, które się odbyły. Takie działanie zakrawa o agresywną księgowość. 

Jakie są cele kreatywnej księgowości?

Usługi księgowe bardzo często wiążą się z kreatywną księgowością. Warto więc wiedzieć co takie działanie ma na celu. Do najbardziej popularnych kwestii należy:

  • zwiększenie zysków lub zmniejszenie strat, 
  • zwiększenie wartości straty, 
  • manipulowanie różnymi zapisami dotyczącymi transakcji, 
  • manipulowanie transakcjami, 
  • ukrywanie tego jakie naprawdę jest ryzyko finansowe. 

Kreatywna a agresywna księgowość

Jak wspomniano wcześniej, kreatywna księgowość bardzo często mylona jest z agresywną księgowością. Warto więc wskazać najważniejsze różnice pomiędzy tymi praktykami. Przede wszystkim prowadzenie księgowości kreatywnej pozwala na swobodne w wyborze zakresu usług, w oparciu o techniki, które są zgodne z przepisami. Niektórzy stanowczo nadużywają takich technik, aby przestawić gorszą lub lepszą sytuacje danej firmy. 

Jeżeli kreatywna księgowość nie pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów, niektórzy posuwają się do większych manipulacji danymi. Takie działanie wprowadza odbiorców w błąd i nie jest już zgodne ze stanem faktycznym. W ten sposób można także wprowadzić w błąd kontrole podatkowe. 

Podsumowując warto zaznaczyć, że kreatywna księgowość to nie oszustwo. Wszystkie działania odbywają się zgodnie z prawem. Z kolei księgowość agresywna to działania stanowczo niezgodne z prawem, które zmierza do osiągnięcia określonych korzyści finansowych i zysków. Jest to działanie nieuczciwe. 

Licencja: Creative Commons
1 Ocena