Czym tak właściwie jest pojazd uprzywilejowany?


Zacznijmy może od rozwinięcia definicji tego kluczowego dla nas pojęcia. Jest to pewien rodzaj pojazdu, który podczas jazdy wysyła sygnały dźwiękowe o zmieniającym się tonie, a także świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych. Co więcej porusza się on z włączonymi światłami mijania, tudzież drogowymi.

Data dodania: 2022-10-31

Wyświetleń: 353

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czy pomoc drogowa jest pojazdem uprzywilejowanym ?

Do pojazdów uprzywilejowanych można zaliczyć ponadto jednostki przemieszczające się w kolumnie, na której początku, oraz końcu znajduję się środki transportu posługujące się sygnałami świetlnymi o czerwonej barwie. Zwykle mamy z nimi do czynienia w kontekście służb zajmujących się ratowaniem życia i mienia ludzkiego, a także w przypadku specjalistycznych jednostek zajmujących się usuwaniem skutków katastrof. Wyróżnić tutaj należy przede wszystkim wojsko, policję, straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe.

Jakie warunki musi spełniać pojazd, aby można go było uznać za uprzywilejowany?

Następnie skupmy na tym co tego typu pojazd musi posiadać i jakie warunki muszą być w jego przypadku spełnione, aby mógł on zostać w pełni uznany za uprzywilejowany. Przede wszystkim powinien on mieć zapalone światła drogowe, lub mijania, oraz mieć możliwość wysyłania w otocznie sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie, a także świetlnych w niebieskiej barwie. Tak naprawdę nie ma innej możliwości na zostanie podmiotem uprzywilejowanym na drodze. Oczywiście istnieją pewnego rodzaju wyjątki w postaci zwartych kolumn na których czele i końcu znajduję się pojazdy wysyłające sygnały świetlne w czerwonym kolorze, jednak w tym miejscu należy podkreślić, iż w takich przypadkach uprzywilejowaniem zostają objęte tylko i wyłącznie jednostki z których się te szyki składają, a ich naruszanie przez pojazdy niepowiązane mogłoby być uznane za nielegalne, zwłaszcza w przypadku kolumn wojskowych. W związku z tym ta możliwość pod żadnym pozorem nie wchodzi w grę dla zwykłych kierowców.

Czy pomoc drogowa jest pojazdem uprzywilejowanym ?

Zatem na podstawie zgromadzonych faktów spróbujmy sobie odpowiedzieć na nurtujące nas pytanie. Niestety ale charakterystyka pojazdów służących do udzielania pomocy drogowej jasno wyklucza je z przynależności do podmiotów uprzywilejowanych. Wynika to z głównie z faktu, że nie posiadają one instrumentów, które umożliwią im w swobodny sposób wysyłanie w najbliższe otoczenie sygnałów dźwiękowych o zmiennej tonie brzmienia, a także świetlnych o niebieskiej barwie. Co więcej nie są one częścią kolumn w których skład wchodzą pojazdy uprzywilejowane błyskające czerwonym światłem znajdujące się na początku i końcu szyku. Ponadto możliwość zakwalifikowania ich do pojazdów uprzywilejowanych wykluczają przepisy prawa znajdujące się w nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2018 roku. W związku z tym w świetle obowiązującego prawa kierowcy pojazdów wchodzących w skład pomocy drogowej muszą ściśle przestrzegać przepisów obowiązujących każdego członka ruchu drogowego. Nie jest ona zatem pojazdem uprzywilejowanym w chociażby jakikolwiek sposób.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena