Zasada ogólna odnosząca się do wszystkich zobowiązań (nie tylko tych związanych działalnością gospodarczej) mówi, że dla umożliwienia egzekucji z majątku wspólnego należy wykazać, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Data dodania: 2014-03-12

Wyświetleń: 1212

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Planując rozpoczęcie własnego biznesu musimy skalkulować przede wszystkim zagrożenia. Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim to warto też wiedzieć co ryzykuje małżonek.

Dzisiaj zatem , słów kilka o odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków, za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasada ogólna odnosząca się do wszystkich zobowiązań (nie tylko tych związanych działalnością gospodarczej) mówi, że dla umożliwienia egzekucji z majątku wspólnego należy wykazać, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

W przypadku zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej jest pewne udogodnienie dla wierzyciela. Występując do sądu,
o nadanie klauzuli umożliwiającej egzekucję z majątku wspólnego, może on w zasadzie wykazać tylko trzy elementy a mianowicie że:

  • wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika,
  • przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków,
  • wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli wierzycie wykaże powyższe to Sąd nada klauzulę wykonalności, co z kolei umożliwi egzekucję komorniczą.

Co to oznacza w praktyce ?

A no to, że wierzyciel   zaspokoi się z wszystkiego co służy do prowadzenia działalności pomimo, że będzie to majątek wspólny małżonków a często jednoosobowa działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania,  na podwórku, w garażu itp.....

Jeśli  natomiast małżonek-dłużnik uzyskał zgodę drugiego z małżonków na dokonanie określonej czynności prawnej (podjętej także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), to wówczas egzekucja może zostać skierowana już do całego majątku wspólnego małżonków a nie tylko z majątku wspólnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena