0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
1302 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

ISO 14001 jest systemem zarządzania środowiskowego, opartym o wymagania prawne i dyrektywy z zakresu ochronu środowiska. Wdrożenie systemu ISO 14001 zakończone jest przeprowadzeniem audytu certyfikującego.

ISO 14001

ISO 14001 jest międzynarodową  normą,  zawierającą wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego.

Norma ISO 14001 składa się z:

- wymagań ogólnych;

- dyrektyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

- informacji na temat planowania wdrażania i innych czynności;

- informacji dotyczących procedur kontroli i czynności naprawczych;

- informacji na temat zorganizowania i przeprowadzenia przeglądu technik

zarządzania.

Normy tego typu mają tworzyć solidny fundament dla opracowania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, we wszelkiego rodzaju organizacjach, a w głównej mierze tych zorientowanych na wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Ponadto przedsiębiorstwa i instytucje (działające w przeróżnych branżach i warunkach społeczno-kulturowo - geograficznych) przystępują do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, gdy chcą chociażby zmniejszyć koszty działania m.in. poprzez poprawę efektywności zużycia energii, surowców, zmniejszenie ilości odpadów czy optymalizację doboru surowców, materiałów i produktów.

Spełniając wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska, dana firma uzyskuje certyfikat wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Tym samym przedsiębiorstwo podejmuje się podtrzymania oraz doskonalenia pozyskanego systemu, jednocześnie akcentując zgodność swoich działań poza obrębem zakładu – wśród klientów czy konkurencji. Certyfikat Systemu ISO 14001 wydawany jest na okres 3 lat, jednak w celu właściwego działania systemu, co roku przeprowadzane są audyty nadzoru, mające na celu sprawdzenie poprawności wdrożonych procedur oraz ich zastosowania w danej firmie. 

Licencja: Creative Commons