Dobranie odpowiednich schematów jest kluczową i niezbędną kwestią do poprawnego wdrażania certyfikacji ISO. Wszystkie etapy wyszczególnimy w kolejnych podpunktach.

Data dodania: 2017-04-19

Wyświetleń: 778

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Schematy wprowadzania certyfikacji ISO (na podstawie branży medycznej):

Wstępny Audyt

Jego głównym celem jest znalezienie wszelkich niezgodności odnoszących się do normy.

Ważne jest również poznanie wymagań, oraz poznanie struktury organizacyjnej klienta. Informacje z audytu posłużą również by określić przebieg wdrażania oraz określenie prac jakie muszą zostać podjęte podczas wdrażania.

Opracowanie dokumentacji oraz projektowanie systemu

Tworzenie zapisu specyficznych wymagań dla danej organizacji oraz Księga Jakości.

Wdrażanie systemu

Wprowadzanie postanowień które wcześniej zostały zapisane w Księdze Jakości oraz w procedurach w poszczególnych działaniach i obszarach firmy.

 Wewnętrzny audyt

Zanim przystąpi się do audytu certyfikacyjnego należy sprawdzić czy  działanie systemu odbywa się zgodnie z procedurą która została wcześniej zatwierdzona. Audyt ten ukazuje wszelkie dotychczasowe niezgodności, dzięki czemu jest podstawą do zaplanowania i odbycia działań które zapobiegną tym niezgodnością oraz je skorygują.

Audyt certyfikujący

Audyt ten ma za zadania:

- sprawdzenie struktury, procesów, procedur, polityki firmy oraz zapisów i dokumentów,

- ustalenie czy wszelkie wyżej wymienione procesy, i zagadnienia spełniają wszystkie określone wymagania,

- sprawdzenie czy wdrożone procesy, procedury są skutecznie utrzymywane w celu zapewnienia zaufania do systemu zarządzania organizacji.

To od kierownictwa zależy i to ono powinno wiedzieć jakie potrzeby mają zostać spełnione poprzez inwestycje w certyfikację ISO.

Dzięki posiadanemu certyfikatowi ISO, firma staje się bardziej atrakcyjna dla klientów. Podmiot medyczny potwierdza informacje, że jest bardzo dobrze zarządzany oraz wyróżnia się na tle konkurencji.

Efektami powinny być między innymi:

  • Minimalizacja ponoszonych nakładów
  • Zwiększona efektywności pracy
  • Zwiększona ilości powtórnie składanych zamówień
  • Zwiększone zadowolenia klienta
  • Zwiększona skuteczności ofertowania wobec klienta
  • Zmniejszenie czasu reakcji na zapytania ze strony klienta
  • Krótszy czas adaptacji nowych pracowników.

Certyfikacja ISO jest istotna z punktu każdego przedsiębiorstwa z branży medycznej. Certyfikat ISO jest wyróżnikiem jakości w medycynie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena