Słowo KAZIEN pochodzi z połączenia dwóch japońskich słów: Kai – czyli zmiana i Zen - na lepsze. Dosłownie najczęściej jest tłumaczone jako ciągłe doskonalenie. 

Data dodania: 2011-02-12

Wyświetleń: 3402

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

                    Słowo KAZIEN pochodzi z połączenia dwóch japońskich słów: Kai – czyli zmiana i Zen - na lepsze. Dosłownie najczęściej jest tłumaczone jako ciągłe doskonalenie.kaizen                   Jeżeli przyjmiemy, że Kaizen jest jednym z elementów (narzędzi) Lean Management możemy uznać, że jego głównym zadaniem jest udrożnienie przepływu materiałów, zasobów, informacji tak aby wyeliminować marnotrawstwo. Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów : skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości, dostosowywanie techniczne elementów systemu, tworzenie kryteriów oceny i nagradzania, redukcję kosztów.  Ze względu, że filozofia Kaizen staje się coraz bardziej popularna duża ilość przedsiębiorców zauważa  możliwość rozwoju swojej firmy dzięki wproadzeniu i zastosowaniu filozofii Kaizen. Dlatego w wielu firmach możemy spostrzec tworzenie się nowych działów pod różnymi nazwami np. "Sztab Kaizen", "Grupa Kaizen", które zajmują się wprowadzaniem zasad kaizen wewnątrz firmy. Zajmują się wtedy one takimi problemamie w firmie jak: skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości, dostosowywanie elementów systemu, tworzenie kryteriów oceny i nagradzania pracowników, redukcja wszelkich kosztów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena