Zgodne życie w społeczności ludzkiej wymaga stosowania się do wcześniej przyjętych norm i zasad oraz postępowania moralnie wobec siebie i innych.

Data dodania: 2012-10-23

Wyświetleń: 1529

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Grupy zawodowe również posiadają swoje osobiste wzory zachowań, których przestrzeganie sprawia, że istnienie w danej grupie jest łatwiejsze. Prawnicy, którzy reprezentują swoją osobą obronę sprawiedliwości, również posiadają taki kodeks zachowań.

Zasady i wzory zachowań są ujęte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Każda kancelaria radców prawnych powinna być wyposażona w ten dokument po to, by w momencie rozbieżności opinii móc do niego zajrzeć i wyjaśnić konfliktową sytuację. Dzięki swojej długiej historii, ideałom oraz etyce, która jest gwarancją usług najwyższej jakości, profesja prawnicza cieszy się dużym zaufaniem społecznym. I jest to prawdą, ponieważ ich obowiązki wykonywane są sumiennie, jednocześnie zgodnie z obowiązującymi ich, ściśle ustalonymi zasadami etycznymi wobec klienta, sądów czy też innych podmiotów. Radca prawny powinien pracować zgodnie z obowiązującym go kodeksem etycznym, gdyż dla społeczeństwa jest on podstawowym obrońcą praw człowieka.

Co do zasad, które są zapisane w Kodeksie, to są one niekiedy bardzo ogólne i uniwersalne, a czasem takie, które podkreślają wyjątkowość zawodu prawnika oraz jego znaczenie w życiu publicznym. Zasady ogólne opierają się na normach przyjętych dla każdego człowieka. Taką regułą postępowania jest, aby obsługa prawna była wypełniana uczciwie, rzetelnie oraz z jak największą dokładnością. W innej części zbioru wzorcowych zachowań opisane są podstawowe wartości zawodu, jakim jest radca prawny. Jedną z nich jest niedoprowadzanie do konfliktu interesów. Jeszcze inny rozdział określa zasady wykonywania tego zawodu. Mowa tu jest o niezależności, obowiązywaniu tajemnicy zawodowej czy też dbaniu o swój rozwój. Radca prawny ma również prawo do przekazywania informacji o swojej działalności oraz zdobywania klientów. Ustala także reguły, jakich prawnik powinien przestrzegać podczas kontaktów z klientami. Jednocześnie współpraca ta musi polegać na wzajemnym zaufaniu. Oprócz tego, sprecyzowano warunki współdziałania z sądami i innymi przedstawicielami organizacji rządowych, a także pomiędzy innymi prawnikami.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena