0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
3676 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Trener może pomóc we wdrożeniu wiedzy w danej firmie. Warto z niego skorzystać, jeśli chcemy, aby wiedza ze szkolenia nie „uciekła” po jakimś czasie i przyczyniła się do zwiększenia umiejętności pracowników w firmie. Często zdarza się, że dla uczestników podczas...

Trener może pomóc we wdrożeniu wiedzy w danej firmie. Warto z niego skorzystać, jeśli chcemy, aby wiedza ze szkolenia nie „uciekła” po jakimś czasie i przyczyniła się do zwiększenia umiejętności pracowników w firmie. Często zdarza się, że dla uczestników podczas szkolenia wszystko jest proste. Jednak kiedy mają oni wykorzystać te umiejętności w rzeczywistości mają z tym trudności. Dlatego pracownicy powinni mieć możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności przy trenerze. W ten sposób trener ma możliwość pomocy w ich wdrożeniu.

Pracodawcy lub kierownicy działów również powinni brać udział w takich szkoleniach. W ten sposób mają oni możliwość poznania celu szkolenia i nie mają wątpliwość co do zasad ich wdrażania. Bywa, że uczestnictwo w takim szkoleniu może być dla nich krępujące. Jednak dla dobrego zrozumienia szkolenia i zmian z nim związanych powinni oni wiedzieć o umiejętnościach jakie uczestnicy szkolenia zdobyli, do jakich wniosków doszli, znali rezultaty dla firmy, jak również pomagali we wdrożeniu nowych umiejętności poprzez określenie obowiązków pracowników na nowo, a także współpracę między działami.

Oczywiście powyższe wdrożenia wiążą się z powstaniem nowych problemów, które będzie można rozwiązywać poprzez organizowanie kolejnych szkoleń lub wydarzeń typu konferencja. Warto jednak w nie inwestować, ponieważ przyczynią się one do rozwoju firmy.
Licencja: Creative Commons