Pomiary geodezyjne wykonują geodeci. Są oni bardzo potrzebni, zwłaszcza przy budowie domu i po jej zakończeniu. Trzeba jednak wiedzieć, jakie uprawnienia powinien mieć geodeta, aby zrobić prawidłowe pomiary przy budowie domu, czy też prowadzić własne usługi geodezyjne.

Data dodania: 2012-05-29

Wyświetleń: 2309

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uprawnienia mogą pozyskać geodeci z praktyką, po zdaniu państwowego egzaminu. Uprawnienia te są uzyskiwane w VII kategoriach, jednakże przy budowie domu konieczny jest pierwszy i drugi zakres.usługi geodezyjne

Geodeci z pierwszym zakresem zezwoleń mogą tworzyć pomiary geodezyjne: wysokościowo-sytuacyjne, które są ważne do sporządzenia mapy geodezyjnej. Następnie ważne są zezwolenia na pomiary: realizacyjne, dzięki, którym można określić położenie domu w pionie, jak i w poziomie, oraz inwentaryzacyjne, które wykonuje się w trakcie i po zakończeniu budowy. Obejmują one pomiary wszystkiego, co zostało wybudowane na działce, na przykład przyłączy, domu, a także ogrodzenia. Do tego typu pomiarów niezbędny jest specjalny sprzęt geodezyjny.

Geodeci z drugim zakresem uprawnień mają uprawnienia na: rozgraniczanie i podział budowli, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, dzięki której rozlicza się i ujawnia w ewidencji stan prawny gruntu oraz posiadają uprawnienia na tworzenie wyrysu z ewidencji gruntów, koniecznego do księgi wieczystej.

Jak widać, geodeta z I i II zakresem pozwoleń w pełni może dozorować powstawanie domów jednorodzinnych. Żeby zgodnie z prawem budować dom, konieczny jest geodeta. Aktualnie jest to coraz bardziej popularny zawód, gdyż duża liczba ludzi marzy o swoim własnym domu. Ponadto pomiary geodezyjne niezbędne są przy innego rodzaju działaniach związanych z branżą budowlaną. A jak wiadomo, gospodarka działa tylko wtedy, gdy budujemy.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena