Rozwód często oznacza konieczność płacenia alimentów. Alimenty zazwyczaj kojarzą się z opłatami zasądzonymi na małoletnie dzieci, ale obowiązek alimentacyjny względem siebie może też ciążyć na rozwodzącej się parze. Kiedy można się o takie alimenty ubiegać i jak wygląda kwestia alimentów na dziecko lub na dzieci?

Data dodania: 2012-03-30

Wyświetleń: 1766

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

rozwód kaliszWysokość alimentów w przypadku każdego rozwodu ustalana jest indywidualnie i zależy od (usprawiedliwionych) potrzeb strony, która ubiega się o przyznanie jej alimentów z jednej strony i od możliwości drugiej. Sąd ustalając wysokość i zasadność płacenia alimentów bierze pod uwagę te wszystkie parametry. Nie ma tu żadnych ryczałtowych opłat ani tabel, z których wynikałoby ile należy w jakiej sytuacji płacić. W przypadku, gdy rozwód dotyczy pary, która ma dzieci, ustalane są też alimenty na dzieci, sąd musi brać pod uwagę zapewnienie im odpowiednich warunków do życia, wychowania i wykształcenia aż do czasu gdy się usamodzielnią. Obowiązek alimentacyjny na dzieci nie wygasa wraz z ukończeniem przez nie osiemnastu lat. Jeśli zdecydują się one dalej kontynuować naukę, mogą liczyć na alimenty aż do momentu skończenia studiów.

By sąd mógł ustalić wysokość płaconych alimentów, obie strony powinny dostarczyć sądowi dowodów, które uzasadnią, że ich roszczenia się są bezpodstawne. Tymi dowodami mogą być rachunki, które pokazują koszty na przykład kształcenia dziecka, zaświadczenia o wziętych pożyczkach, zaświadczenia o zarobkach, posiadanym majątku (na przykład nieruchomościach na wynajem). Ważne dla sądu mogą być też na przykład dyplomy, zaświadczenia ze szkoły lub z dziekanatu o kontynuowanej nauce czy dokumenty poświadczające stan zdrowia. Przydać się mogą też zeznania podatkowe.

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców i dzieci. Dziadkowie mogą oczekiwać alimentów od swoich wnuków. Działa to też w drugą stronę. 

Licencja: Creative Commons
2 Ocena