„Prześlij mi to mailem” - jakież to ułatwienie i jak często z niego korzystamy w obecnych czasach. Poczta elektroniczna wyparła niemal całkowicie pisanie listów, które należało włożyć w kopertę, opatrzyć znaczkiem i wrzucić do skrzynki pocztowej.

Data dodania: 2011-12-07

Wyświetleń: 1554

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wykorzystanie funkcji poczty elektronicznej w firmie i nie tylko

E-mail, za pomocą którego przesyłamy sobie nie tylko treści, ale także zdjęcia czy pliki wideo, to usługa całkowicie bezpłatna i błyskawiczna. Nic więc dziwnego, że ludzie zaczęli wysyłać do siebie maile zamiast tradycyjnych listów.

Wykorzystanie poczty elektronicznej stało się również niebywałym ułatwieniem pracy firm, przedsiębiorstw, wszelkiego rodzaju organizacji i urzędów państwowych. To sposób na komunikowanie się pomiędzy pracownikami, w granicach wewnętrznej sieci, jak również z petentami, klientami czy partnerami biznesowymi, znajdującymi się poza nią.

Jakiś czas temu ogłoszono wyniki VIII badań ankietowych wykorzystania poczty elektronicznej. Osobami, które udzielały odpowiedzi byli właśnie użytkownicy e-maili. Ankieta podzielona była na sekcje z pytaniami, które szczegółowo odnosiły się do osób zatrudnionych w branżach marketingowych, PR, jak również samych właścicieli firm i menadżerów.

Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii użytkowników na temat tego, w jaki sposób i w jakich sytuacjach, korzystają oni z poczty elektronicznej. Ważne było tu również wyłapanie samej różnicy pomiędzy korzystaniem z e-maila w pracy, w sytuacjach służbowych, a w życiu prywatnym. Pojawiło się więc samo zagadnienie e-marketingu, który można było zbadać nieco szerzej. Konkretne wnioski zwiększyć miały jakość i efektywność wysyłek mailowych.

Aby zachować ciągłość badań i możliwie najdokładniej określić znaczenie ich wyników, zachowano ten sam zakres zagadnień, co w latach ubiegłych. Dzięki temu możliwe było określenie sposobów działań w tym zakresie ich ewolucji na przestrzeni kilku lat.

Ankiety dostępne były w internecie przez ponad dwa tygodnie. Wśród ankietowanych było 50% kobiet i 50% mężczyzn. Nieznacznie przeważającą, ale jednak większość (35%), stanowiły osoby w wieku od 30 do 39 lat. 34% to osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 20-29 lat. Dwadzieścia dwa procent ankietowanych, to osoby w wieku od 40 do 55 lat, a tylko siedem procent ogółu badanych stanowili użytkownicy poczty elektronicznej w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia. Liczebność osób z danych grup wiekowych niewiele zmieniła się w porównaniu do wyników badań z lat wcześniejszych.

Procent osób, które zadeklarowały bycie aktywnymi zawodowo wynosił aż 83%. To właśnie odpowiedzi tych osób, były najbardziej istotne dla badań nad samą wartością komunikacyjną, zastosowania poczty elektronicznej w firmach. Wśród nich, najliczniejszą grupę stanowili marketingowcy (20%). Dalej, 19%, to osoby wykonujące inne zawody, 18% - osoby z kadry zarządzającej, a wśród nich sami dyrektorzy i właściciele firm. Grupy, administracji i działów sprzedaży, wyniosły po 11%. Samo IT to 6%, a PR – 3%.

Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji najczęściej wykorzystywanych programów pocztowych zajęło oprogramowanie firmy Microsoft. Aż 45% osób ankietowanych potwierdziło, że korzysta właśnie z programów tego producenta.

Swoją bardzo silną pozycję, wśród nowoczesnych form komunikacji, potwierdził e-mail marketing stosowany w firmach. Przede wszystkim pracownicy działu marketingu i PR, zarządzający i właściciele firm, wpływają na kształtujące się tendencje w komunikacji e-mailingowej. Aż połowa osób biorących udział w badaniu potwierdziła, że ich firma wysyła newslettery do swoich klientów. Marketingowcy mają pełną świadomość faktu, jak wiele korzyści wynika ze stosowania e-mail marketingu. Potwierdziło to, aż 91% ankietowanych. To bardzo kreatywne narzędzie, którym firmy posługują się do tworzenia pozytywnych relacji zarówno z klientami, jak i swoimi partnerami biznesowymi.

Licencja: Creative Commons