W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania tematem żywności i jego bezpieczeństwa. Świadomy konsument stawia pewne wymagania co do jakości i wyrobu danego produktu, a producent stara się spełnić je dla wypełnienia oczekiwań oraz wzrostu wiarygodności swego przedsiębiorstwa.

Data dodania: 2011-04-27

Wyświetleń: 1274

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli spełnia wymogi konsumenckie. Identyfikowany z postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez ustalenie zagrożeń, wprowadzenie działań wykluczających je oraz nakreślenie procesów ulepszających.

System ten istnieje już 30 lat, jest wciąż ulepszany w trosce o jakość i bezpieczeństwo żywności. Koncepcja ma swoje początki w latach 60/70. w Stanach Zjednoczonych i jest wynikiem współpracy NASA oraz laboratoriów wojskowych. To tam przeprowadzano próby tzw. programów „zero-defects” przy produkcji żywności, gwarantujących całkowite bezpieczeństwo. W 1975 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie zaaprobowała system HACCP, a 5 lat później przedstawiono jej główne zasady oraz definicje.

Dlaczego należy stosować HACCP?

 Zgodnie z regulacjami prawnymi egzekwowanymi przez Unię Europejską konieczne jest zastosowanie tego systemu. Wynika to nie tylko z nacisków samych konsumentów, ale również z kwestii ekonomicznej. Bazą dla systemu jest ograniczanie kontroli i związanych z nią badań (często bardzo kosztownych) i zwrócenie uwagi na powstające nieprawidłowości podczas trwania procesu.

 Korzyści płynące z wdrożenia systemu HACCP

System chroni interesy konsumenta poprzez zapewnienie mu bezpiecznej żywności. Zwiększa wiarygodność producenta żywności. Jest łatwy w zastosowaniu. Umożliwia przedsiębiorcom spełnienie wymagań. System jest pomocny w obszarze zagrożenia poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. System HACCP dostrzega możliwe zagrożenia.

Licencja: Creative Commons