Artykuły

post

Różnica pomiędzy PN45N 18001 a OHSAS 18001

Ze względu na znaczące różnice w prawodawstwie w zakresie BHP w różnych państwach Europy, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej nie udało się stworzyć jednej międzynarodowej Normy dotyczącej bezpieczeństwa. Istnieją zatem następujące dwie.

post

Iso 9001

System Zarządzania Jakością ISO 9001 to międzynarodowa norma, która przynosi mnóstwo wymiernych korzyści przedsiębiorstwom chcącym polepszyć swój wizerunek względem klienta oraz opinii publicznej.

post

System haccp

System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP – konieczność wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorstw mających styczność z żywnością. Zasady odpowiedniej produkcji, magazynowania i transportu.

post

ISO 22000

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 jako nowy sposób na zyskanie zaufania konsumentów. i rozszerzenie Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP. Norma dla wszystkich Przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego.

post

Audytor Wewnętrzny ds. ISO 14001

ISO 14001 to System Zarządzania Środowiskowego. Głównym celem ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom związanym z działalnością firmy. Szkolenie to  jest skierowano dla osób, które chciałby pełnić funkcję Audytora wennętrznego do spraw Systemu ISO 14001

post

HACCP

HACCP System Analizy Krytycznych Punktów Kontroli. System HACCP ma ba celu zapobieganiu wszelkim zagrożeniom jakie mogą wystąpić podczas produkcji jak i również transportu żywności.

post

ISO 27001

ISO 27001 jest to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. ISO 27001 to międzynarodowa norma zawierająca standarty

post

ISO 27001

ISO 27001 jest to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. ISO 27001 przede wszystkim adresowane jest do wszystkich organizacji zajmujących się przetwarzaniem informacji publicznych, np. placówek medycznych, finansowych i oświatowych.

post

ISO 9001

ISO 9001 jest to System Zarządzania Jakością. Norma ISO  ta została udoskonalona w 2009 roku, a wymagania w niej zapisane mają charakter ogólny

post

ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 to innowacyjna norma, powstała z myślą o Organizacjach rozwiniętych technologicznie. Jest to międzynarodowy standard, który określa ramy pozwalające przedsiębiorstwu stworzyć, wdrożyć i skutecznie monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.