PN-N 18001 to system prawidłowego Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który zawiera zbiór wymagań prawnych, służących zapobieganiu wystąpienia wypadków przy pracy.

Data dodania: 2012-07-11

Wyświetleń: 1327

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 

PN-N ISO 18001 jest polską normą, którą mogą wdrożyć dobrowolnie te przedsiębiorstwa dla których jednym z priorytetów jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz higieny w środowisku pracy. Jest ona polskim odpowiednikiem międzynarodowego standardu OHSAS 18001.

 

 CELE PN-N 18001:

· identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy

· przeprowadzenie analizy zagrożeń, ustalenie metod ich monitorowania

· wdrożenie działań, których celem będzie minimalizacja występowania chorób zawodowych oraz zapobieganie wypadkom przy pracy

· potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP

 

 

 Różnice pomiędzy systemem PN-N 18001 a OHSAS nie są wielkie i dotyczą głównie zagadnień związanych z przebywaniem osób trzecich na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka związanej z zajmowanym stanowiskiem pracy.

 

Korzyści z wdrożenia PN-N 18001 to:

· zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz osób, które mogą być zagrożone działalnością organizacji

· szansa na łatwiejsze uzyskanie dotacji, której przeznaczeniem będzie inwestycja związana z modernizacją przedsiębiorstwa

· zapobieganie przekraczaniu ustalonych dopuszczalnych wartości (określone w zezwoleniach)

· zmniejszenie wysokości ponoszonych kosztów, związanych z występowaniem wypadków oraz awarii w miejscu pracy

· wypracowanie lepszych relacji z jednostkami sprawującymi kontrolę

· większy prestiż przedsiębiorstwa na rynku przez niego objętym

· dzięki stosowaniu zasad bhp, poświęcenie większej ilości czasu na produkcję

· zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników

Licencja: Creative Commons
0 Ocena