System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 to innowacyjna norma, powstała z myślą o Organizacjach rozwiniętych technologicznie. Jest to międzynarodowy standard, który określa ramy pozwalające przedsiębiorstwu stworzyć, wdrożyć i skutecznie monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Data dodania: 2012-01-11

Wyświetleń: 1367

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Information Security Management System, czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to norma, która powstała 14 października 2005 roku. Została stworzona ze względu na błyskawiczny rozwój przemysłu technologicznego oraz Przedsiębiorstw każdej branży. System ISO 27001 zawiera zasady związane z bezpiecznym przechowywaniem oraz modyfikacją informacji zawartych w bazach komputerowych Organizacji. Na dzisiejszym etapie rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby informacje były odpowiednio chronione. Coraz częściej Firmy borykają się z fałszowaniem informacji na temat klientów, bądź ich całkowitą utratą z powodów technicznych. Zarządcy poszukują ratunku w innowacyjnych systemach ochrony danych. ISO 27001 to norma międzynarodowa, której treść znana jest wszystkim krajom. Dzięki temu Przedsiębiorstwo posiadające Certyfikat ISO 27001 cieszy się ochroną według standardów nie tylko polskich, ale również światowych. Firmy Doradcze, które pomagają wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji odsłaniają przed Przedsiębiorstwami szereg korzyści , jakie mogą czerpać po wdrożeniu systemu. Są to między innymi: ochrona przed zafałszowaniem bądź kradzieżą informacji znajdujących się w bazach komputerowych, segregacja informacji tak, aby praca stała się sprawna i profesjonalna oraz zapewnienie, że po wdrożeniu Systemu ISO 27001 dostęp do poufnych informacji będą miały tylko i wyłącznie osoby specjalnie przeszkolone i upoważnione. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji rozpoczyna się wstępnym rozeznaniem w bazie danych Organizacji oraz ustaleniem, które dane są całkiem zbędne, a które priorytetowe. Następnie Konsultanci dokonują odpowiedniej hierarchii informacji Przedsiębiorstwa. Oczywiście przebieg wdrożenia wymaga również odpowiednich zapisów i nadzoru. Po wdrożeniu projektu następuje ostatni, lecz bardzo ważny etap dla Organizacji. Jest to Audyt Certyfikujący, który przeprowadza odgórnie Jednostka Certyfikująca.

Reasumując, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to norma przeznaczona przede wszystkim dla Przedsiębiorstw o zaawansowanej technologii działania. Dzięki Systemowi ISO 27001 Firmy mogą uniknąć wielu problemów związanych z zafałszowaniem bądź całkowitą utratą danych. Wdrożenie Systemu ISO 27001 to postępowanie dość skomplikowane, lecz jego wyniki dają szereg wymiernych korzyści dla Organizacji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena