Każdy kto prowadził lub prowadzi działalność gospodarczą doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważnym elementem dla firmy jest utrzymanie płynności finansowej. Częstokroć jest to parametr ważniejszy od zyskowności.

Data dodania: 2011-03-19

Wyświetleń: 1660

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

System gospodarczy oparty o wolny, konkurencyjny rynek daje bardzo duże możliwości rozwoju i osiągania zysków premiując pionierów w swoich dziedzinach z jednej strony, stwarzając szereg zagrożeń czyhających na firmy i przedsiębiorców z drugiej.

Na szczęście sektor finansowy i prawny rozwinął się na tyle dobrze, że może zaoferować kontrahentom cały wachlarz narzędzi umożliwiających weryfikację nowego kooperanta, bieżący nadzór nad płatności, prewencję zapobiegającą przed nierzetelnymi płatnikami, przedsądową i sądową windykację długów, oferty bieżącej obsługi prawnej, factoring itp. Wymienione wyżej narzędzia finansowo-prawne sprawiają, że dłużnicy nie mogą już dłużej czuć się bezkarni.

Działalność i zakres usług firm windykacyjnych w ostatnim czasie przeżywa swoisty rozkwit. Profesjonalna firma windykacyjna potrafi zaoferować pełen szeroką gamę narzędzi chroniących przedsiębiorców przed nierzetelnymi płatnikami, a tym samym utratą płynności finansowej.

Przed podjęciem współpracy z nowym kooperantem warto zlecić sprawdzenie jego dossier w formie wywiadu gospodarczego. Oznacza to swego rodzaju prześwietlenie historii nowego kooperanta poprzez weryfikację zadłużenia, sprawdzenie referencji od dotychczasowym kontrahentów, sprawdzenie czy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. W ramach wywiadu gospodarczego sprawdza się także i weryfikuje lokalizację prowadzenia działalności gospodarczej oraz formę prawną firmy. Warto więc zainwestować w zlecenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, gdyż jak łatwo się domyślić, skutki podjęcia współpracy z oszustem mogą być bardzo zgubne.

Monitoring płatności to kolejne efektywne narzędzie, którymi posługują się przedsiębiorcy. Monitoring zapewnia stały i bieżący nadzór nad terminowymi spływami należności z faktur. Usługa ta polega na zleceniu firmie windykacyjnej nadzorowania spłaty bieżących faktur. Windykator upomina kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności. Ponadto przedsiębiorca w celu zdyscyplinowania płatników posługuje się odpowiednią pieczęcią prewencyjnąinformującą o tym, że w momencie przekroczenia terminu płatności sprawa trafi do egzekucji do firmy windykacyjnej.

W momencie kiedy działania prewencyjne w postaci monitoringu, wspomagane pieczęcią prewencyjną, nie dają rezultatu, wówczas firma windykacyjna przestępuje do polubownej windykacji należności, próbując dociec, dlaczego należność nie została uregulowana. Jeśli dłużnik jest skory do współpracy, zazwyczaj windykacja przebiega w sposób przewidywalny i zaplanowany. Jeśli natomiast dłużnik zaczyna świadomie i z premedytacją uniknąć płatności, wówczas często pomaga zdecydowany i bezkompromisowy sposób negocjacji windykatora z dłużnikiem. Jeśli to zaś okaże się bezskuteczne, wówczas niezbędna może okazać się tylko dochodzenia należności na drodze sądowej.

Należy pamiętać, że tak naprawdę nie istnieje sposób gwarantujący w 100 % spłatę należności w terminie. Warto jednak mieć na uwadze, że istnieje szereg narzędzi pozwalający ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ograniczyć do minimum.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena