Spośród wielu oferowanych na rynku produktów windykacyjnych, tylko nieliczne firmy windykacyjne wpadły na pomysł, by skonsolidować wszystkie oferowane usługi w jeden wygodny, elastyczny i, co bardzo ważne, konkurencyjny cenowo pakiet o charakterze All In One.

Data dodania: 2011-07-03

Wyświetleń: 1312

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że temat niniejszego artykułu tyczy się wyłącznie kwestii związanych z odzyskiwaniem przeterminowanych należności od nierzetelnych płatników. Natomiast pakiet All In One oferuje, obok narzędzi stricte windykacyjnych, oferuje również instrumenty typowo prawne, których celem jest niedopuszczenie do powstania sytuacji niepewnych i ryzykownych oraz maksymalne zabezpieczenie przed nieuczciwymi współpracownikami.

Zacznijmy jednak od analizy narzędzi pierwszej wspomnianej grupy, a mianowicie windykacyjnych. Pierwszym elementem pakietu windykacyjnego All In One jest wywiad gospodarczy pozwalający zaczerpnąć informacji na temat potencjalnego, nowego kontrahenta. W ramach takiego wywiadu weryfikuje się kontrahenta pod kątem historii jego płatności, bada się jego strukturę prawną oraz sprawdza dotychczasowych kooperantów. W przypadku nawiązania współpracy z nowym partnerem (po pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji), kolejny element stanowi pieczęć prewencyjna widniejąca na wszystkich dokumentach firmowych, począwszy od dowodów wydania zewnętrznego, aż do faktur itd. Następnie w ramach pakietu All In One następuje bieżące monitorowanie płatności. Na tym etapie firma windykacyjna przypomina kooperantom o terminach i kwotach najbliższych płatności. Po czwarte, w momencie opóźnień w płatnościach, w ramach jednej opłaty abonamentowej uiszczanej ryczałtowo, firma windykacyjna polubownie windykuje przeterminowane płatności do 30 dni. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu ociąga się z płatnościami, wówczas firma windykacyjna oferuje zarówno polubowną, jak i sądową windykację zaległej kwoty na preferencyjnych warunkach. Ostatni element, wspomniany już na początku niniejszego artykułu, stanowi bieżący nadzór prawny, czyli doradztwo prawne. Działa to na takiej zasadzie, że klient firmy windykacyjnej może wykorzystać określoną liczbę godzin w miesiącu na konsultacje z prawnikiem. Konsultacje mogę dotyczyć zarówno drobnych, bieżących spraw, jak również przygotowania umów handlowych, sporządzania opinii prawnych oraz pomocy przy negocjacjach handlowych.

Na podstawie wyżej przytoczonych argumentów można zaryzykować stwierdzenie, że pakiet All In One jest czymś, czego rynek potrzebuje. Zawiera wszystkie najważniejsze elementy niezbędne dla zarządu i działu księgowości, pozwala ograniczyć do minimum liczbę umów z zewnętrznymi firmami i daje poczucie bezpieczeństwa, komfortu i stabilizacji pod kątem prawnym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena