Czy gospodarka Turcji jest gospodarką słabo rozwiniętą? Aby uściślić moją analizę przedstawię wskaźniki gospodarki słabo rozwiniętej. W krajach słabo rozwiniętych występuje presja demograficzna. Stopa urodzeń waha się od 30 – 40/1000 mieszkańców, stopa przyrostu naturalnego wynosi około 2% rocznie.

Data dodania: 2011-03-03

Wyświetleń: 2704

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W krajach najsłabiej rozwiniętych jeżeli chodzi o edukację, nawet 2/3 dzieci nie kończy szkoły podstawowej. W krajach tych występuje niski poziom PKB per capita, gdzie najniższe wynosi 2700 USD przy wysokości średniego PKB per capita uznanego na ok. 8000 USD per capita. Występuje niedożywienie, wysoka śmiertelność dzieci. Występują dysproporcje w podziale dochodów, jest słabo rozwinięta infrastruktura, 45 – 70% ludności pracuje w rolnictwie. Występują silne i liczne ograniczenia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 Jak wskazują dane statystyczne kraje Europy są krajami wysoko rozwiniętymi. Kraje te cechuje starzenie się społeczeństwa. W latach 1990 – 2005 stopa przyrostu naturalnego w Europie i Azji Środkowej wynosiła tylko 0,1. Wskaźnik ten w Turcji (2005) wynosił 1%, przy 2% dla krajów słabo rozwiniętych. Fazy rozwoju demograficznego społeczeństw wskazują, że faza 4 jest charakterystyczna dla krajów rozwiniętych gospodarczo, współczynnik dzietności dla tej fazy wynosi do 3 dzieci na jedną kobietę. W Turcji ten współczynnik wynosi 2. Warto jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na przeszłość kulturowo-religijną tego kraju. Kraj ten w przewadze jest zamieszkany przez wyznawców Islamu, założenia tej religii jeżeli chodzi o dzietność są wymagające. Im więcej dzieci rodzi się tym jest to bardziej zgodne z wymogami religijnymi.

 Jeżeli chodzi o wykształcenie podstawowe dzieci w Europie i Środkowej Azji 94% dzieci kończyło szkołę podstawową. W Turcji procent dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół pierwszego i drugiego stopnia (szkoła podstawowa i średnia) wynosił 89% gdzie np. w Afryce Subsaharyjskiej (jednym z najmniej rozwiniętych regionów świata) procent dzieci kończących szkołę podstawową (2004) wynosił 62%.

 PKB per capita w Turcji(2005) wynosił 6200 USD przy 8000 USD (uznanych za średnie PKB per capita) i 2700 USD uznanym za niski PKB per capita.

 W krajach słabo rozwiniętych śmiertelność dzieci dochodzi nawet w skrajnych przypadkach do 100 na 1000 urodzeń (Sierra Leone). W Turcji umieralność dzieci poniżej 5-go roku życia wynosiła w 2005 roku 28/1000.

 Infrastruktura w Turcji (2005) nie jest słabo rozwinięta. W miastach 97% ludności ma dostęp do udoskonalonych instalacji sanitarnych, jest powszechny dostęp do wody pitnej (97%), zużycie energii elektrycznej per capita (w kWh) wynosi 1921 kWh, gdzie przeciętny wskaźnik zużycia energii na jedną osobę wynosi ok 950 kWh. Użytkowników internetu w roku 2005 było 14 osób na 100, natomiast użytkowników telefonów komórkowych było 61/100. Przez ostatnich 5 lat zapewne te liczby uległy zwiększeniu.

 Ziemia rolnicza w Turcji stanowi 54% powierzchni kraju, natomiast same rolnictwo stanowi 11% PKB. Przy czym zatrudnienie w tym sektorze to ok 1/3 siły roboczej (ok 33,3%) gdzie w krajach słabo rozwiniętych 45 – 70% osób pracuje w rolnictwie. Warto jednak przy tych statystykach nadmienić, że Turcja jest jednym z 6 samowystarczalnych pod względem żywności krajów na świecie, duży odsetek ludzi zatrudnionych w rolnictwie może w tym przypadku nie mówić o słabo rozwiniętej gospodarce, lecz wręcz odwrotnie.

 Przemysł w Turcji stanowi 29% PKB, natomiast usługi to 61% PKB. Te dane świadczą o wysokim poziomie gospodarki tureckiej

 Kraje słabo rozwinięte charakteryzują się skomplikowanym i trudnym, długotrwałym procesem zakładania działalności gospodarczej. W Polsce, która jest zaliczana według Human Development Index (2007) do krajów wysoko rozwiniętych (37 pozycja) ten proces może trwać nawet do 2 miesięcy, doskonałym przykładem na to, że Turcja nie jest krajem słabo rozwiniętym jest czas zakładania działalności gospodarczej wynoszący tylko 6 dni.

 Powyższa analiza myślę, że jasno wskazuje na to, że Turcja nie jest krajem słabo rozwiniętym. W niektórych przypadkach możemy uznać, że kraj ten jest na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo jest to kraj, który dąży do demokratyzacji. Mimo ścierania się różnych prądów politycznych, częstych kryzysów politycznych i zmian rządów współczesna Turcja jest jednym z lepiej gospodarczo rozwiniętych krajów zachodniej Azji.

Więcej danych w:

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

Licencja: Creative Commons