Konflikty wynikają z faktu, że każdy z nas jest inny. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym jak sobie radzisz w sytuacjach konfliktowych? Czy wiesz, że masz preferowaną strategię, do której najchętniej sięgasz?

Data dodania: 2010-03-22

Wyświetleń: 2306

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pozwól, że nieco przybliżę Ci wybór postaw, z których możesz nauczyć się korzystać z zależności od potrzeb. W sytuacji konfliktu masz do wyboru pięć strategii postępowania: walka/rywalizacja, unikanie, kompromis, dopasowanie i współpraca. A o to krótki opis tych strategii:

Walka/rywalizacja.
Walczysz w sytuacji konfliktowej, kiedy traktujesz ją jako na grę lub konkurencję a partnera jako wroga. Wygrana oznacza dla Ciebie sukces przegrana natomiast porażkę. Często stosujesz go więc jako środek obrony Twojej samooceny. Nikt przecież nie chce myśleć o sobie źle, prawda? Ta strategia wybierana jest najczęściej przez osoby, które konsekwentnie dążą do zabezpieczenia swoich interesów, nawet kosztem relacji z drugą osobą.

Unikanie.
Unikasz konfliktu wtedy, gdy nie zajmujesz się konfliktem lub zaprzeczasz, że w ogóle istnieje. Niebezpieczne w takim przypadku jest to, że przebiega on w sposób ukryty i pozbawia obie strony możliwości zaspokojenia swoich potrzeb. Unikanie ma też swoje dobre strony i może być zastosowane w sytuacji, gdy zarówno sama sprawa jak i relacja nie są dla nas aż tak znaczące. Unikanie konfliktu jest najczęściej występującą strategią radzenia sobie z problemami, jednak w większości przypadków jest ona najmniej skuteczna.

Uleganie.
Ulegasz w konflikcie, kiedy zaspokajasz potrzeby drugiej strony kosztem własnych. Najczęściej stosujesz go właśnie dlatego, że bardzo zależy Ci na dobrej relacji. Pułapką jest to, że lekceważąc swoje potrzeby, gromadzisz w sobie frustrację, która może dojść do głosu w najmniej oczekiwanym dla Ciebie momencie.

Kompromis.
Stosując tą strategię masz pewność, że potrzeby obu stron, przynajmniej częściowo, zostaną zaspokojone. W takiej sytuacji jednak każdy coś traci i coś zyskuje. Najczęściej stosujesz kompromis dla zachowania dobrej relacji oraz wtedy, gdy masz mało czasu na poradzenie sobie z problemem.

Współpraca.
Jest to najbardziej wymagająca strategia radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Stosujesz ją wtedy, gdy w relacji istnieje zaufanie, zaangażowanie i gdy masz sporo czasu, żeby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Współpraca wymaga wyartykułowania potrzeb wszystkich zaangażowanych w konflikt. Ta strategia wybierana jest głównie przez osoby, które dbają o uwzględnienie potrzeb i opinii wszystkich uczestników konfliktu oraz charakteryzują się asertywnością, mają wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy z innymi. Jest ona szczególnie przydatna przy rozwiązywaniu konfliktów zespołowych.

Czy wiesz już jaką strategią najchętniej się posługujesz? Czy zadałeś sobie kiedyś pytanie, czego oczekujesz stosując tą właśnie strategię? Każda z nich ma swoje zalety i każda prowadzi do rozwiązania konfliktu, warto jednak żebyś miał świadomość, która z nich najbardziej Ci służy w danej sytuacji i tej właśnie metody świadomie używał.

Jak się pewnie domyślasz, najbardziej konstruktywną i satysfakcjonującą dla wszystkich zaangażowanych w konflikt strategią jest współpraca. Co trzeba wiedzieć, żeby się nią posługiwać?

zaakceptuj fakt, że ludzie są różni i mają do tego prawo, naturalnym jest to, że różne osoby mają różne potrzeby i opinie, które mogą być źródłem ciekawych rozwiązań i udoskonaleń współpracy; unikaj burzliwej wymiany zdań i otwartej konfrontacji, zamiast tego zachowaj spokój, przytaczaj racjonalne, logiczne argumenty; myśl kategoriami wygrany-wygrany, tylko takie podejście doprowadzi do satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań i wpłynie pozytywnie na dalszą współpracę; w konfliktach zespołowych unikaj takich metod jak głosowanie, targowanie, czy podejmowanie przypadkowych wyborów, zamiast tego zbierz jak najwięcej informacji poprzez aktywne słuchanie i zadawanie pytań; zanim podjęte zostaną ostateczne ustalenia, upewnij się, że wszystkie strony jednogłośnie je akceptują.

Zachęcam Cię do spojrzenia na konflikt, jako na zjawisko twórcze, które w efekcie ma doprowadzić do pozytywnego rozwiązania problemu. Konflikt to sygnał , że należy coś zmienić w danej sytuacji, że czas na korzystne zmiany. Być może mając takie podejście do konfliktu, łatwiej Ci będzie dobierać odpowiednią strategię, która będzie jak najbardziej adekwatna do danej sytuacji. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena