Dążenie człowieka do samopoznania jest niemal tak długie jak historia ludzkości. W kontekście tych poszukiwań, równie długą historię ma niegasnące zainteresowanie przeróżnych badaczy problemem osobowości człowieka.  

Data dodania: 2010-03-01

Wyświetleń: 3409

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dążenie człowieka do samopoznania jest niemal tak długie jak historia ludzkości. W kontekście tych poszukiwań, równie długą historię ma niegasnące zainteresowanie przeróżnych badaczy problemem osobowości człowieka.

Psychologia rozróżnia dwa zasadnicze punkty postrzegania osobowości. Problematyką osobowości zajmowali się tacy przedstawiciele i badacze świata psychologii jak : S. Freud, C.G. Jung G.W. Allport, H. Murray, G. Murphy, E.R. Gurthie, J. Dollard, N. Miller, G. Kelley, C. Rogers.

Wielu badaczy spędziło lata na poszukiwaniu danych empirycznych  potwierdzających stałość i niezmienność cech osobowości w ciągu naszego życia. Ich zdaniem,  osobowość każdego człowieka rozwija się mniej więcej do dwudziestego roku życia. Po osiągnięciu tego wieku osobowość pozostaje w miarę stabilna i nie podlega już zasadniczym zmianom.

Niemniej jeden z badaczy H. Thomae reprezentujący drugi nurt postrzegania osobowości człowieka twierdzi, że osobowość ludzi zmienia się także w  późniejszym wieku w takim stopniu i zakresie, w jakim mają oni dostateczną motywację do zmian i chcą zbudować nowy wizerunek własnej osoby.

Pytanie co tworzy naszą osobowość  i jak można ją opisać nurtuje filozofów, psychologów i pisarzy niemal od czasów antycznych.  Hipokrates podzielił ludzi ze względu na różne typy temperamentu na cztery typy osobowości : sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny i melancholijny.  Jakkolwiek naukowa psychologia odchodzi od takich prostych podziałów i typologii, niektórych z nazw wymyślonych przez Hipokratesa używamy na co dzień do dzisiaj.

Najpopularniejszą dzisiaj definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania.

Najbadziej jednak obecnie popularną i cenioną koncepcją dotyczącą osobowości jest teoria wielkiej piątki ( Big Five ) Eysencka. Według  koncepcji tego badacza osobowość tworzona jest przez pięć czynników do których zaliczamy : neurotyczność (inaczej równowaga emocjonalna), ekstrawersja ( asertywność, poziom aktywności, towarzyskość ), ugodowość lub konfliktowość, otwartość na przeżycia oraz sumienność.

Każda z tych pieciu cech decyduje o innych rodzajach zachowań a natężenie takich, a nie innych cech stanowi o tym jaka jest nasza osobowość.

Licencja: Creative Commons