Stosowanie jednej z technik bioenergoterapii - czakrotrapii - ma bezpośrednie przełożenie na działanie gruczołów wydzielania wewnętrznego i poziom wydzielanych hormonów, może więc być bardzo skuteczną i nieinwazyjną metodą wspierającą leczenie hormonalne. Metodę tę opisano na przykładzie przezwyciężenia nadczynności tarczycy.

Data dodania: 2009-12-22

Wyświetleń: 7160

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 5

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

5 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z narzędzi terapeutycznych stosowanych w bioenergoterapii jest czakroterapia, czyli oddziaływanie na zaburzone ośrodki energetyczne w celu ich oczyszczenia, zrównoważenia energetycznego oraz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania. Regeneracja i zrównoważenie czakr powoduje regulację gruczołów, organów i obszarów ciała im podlegających. Oprócz tego, że każda z czakr ma własną funkcję energetyczną, psychiczną i fizyczną, to również każda z nich przyporządkowana jest innemu gruczołowi wydzielania wewnętrznego i nadzoruje jego funkcjonowanie.

Oto poszczególne czakry, odpowiadające im gruczoły dokrewne i niektóre z wydzielanych przez nie hormonów: czakra podstawy - nadnercza (adrenalina, noradrenalina, kortyzol), czakra sakralna - gonady (testosteron, estrogeny), czakra splotu słonecznego - trzustka (insulina, glukagon), czakra serca - grasica (tymopoietyna, tymozyna), czakra gardła - tarczyca (tyroksyna, trójjodotyronina) i przytarczyce (parathormon), czakra trzeciego oka - przysadka (szereg hormonów; gruczoł nadrzędny wpływający na inne gruczoły), czakra korony - szyszynka (melatonina).

Stosowanie czakrotrapii ma bezpośrednie przełożenie na działanie gruczołów wydzielania wewnętrznego i poziom wydzielanych przez nie hormonów, może więc być bardzo skuteczną i nieinwazyjną metodą wspierającą leczenie hormonalne. Przekonało się o tym wiele pacjentek cierpiącaych zarówno na niedoczynność jak i nadczynność tarczycy.

Na poziomie energetycznym za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, (jak również gardła, jamy ustnej, szczęki, zębów i dziąseł, przełyku, tchawicy, oskrzeli, górnej części płuc, odcinka szyjnego kręgosłupa, barków, ramion i rąk) odpowiedzialna jest czakra gardła. Na planie psychicznym, funkcja tej czakry związana jest z wolną wolą, komunikatywnością, zdolnością wyrażania samego siebie, z rozsądkiem, logicznym myśleniem, realizowaniem swoich marzeń, zdolnością podejmowania decyzji. Zaburzenie jej prawidłowego działania może więc skutkować nie tylko nieprawidłowym funkcjonowaniem tarczycy, ale również często wiąże się m.in. z ograniczeniami w realizacji własnej woli i marzeń, problemami w komunikacji, w ekspresji, nadmierną uległością i brakiem asertywności lub też przeciwnie - z tendencją do narzucania swojej woli innym, do silnego uporu, osądzania, krytycyzmu bądź nadmiernej ekspresji.

W stanie prawidłowym energia czakry gardła ma dominującą wibrację koloru błękitnego. Przeciętna długość właściwie funkcjonującej czakry, czyli zasięg wykraczania energii poza ciało fizyczne, który może być weryfikowany przez bioenergoterapeutę, to ok. 30 cm.

W opisanym poniżej przykładzie, u osoby cierpiącej na nadczynność tarczycy zauważalne były następujące zaburzenia na poziomie ośrodków energetycznych:

- wysoki poziom energii w piątej czakrze (czakrze gardła) - zasięg ok. 65cm,
- zmieniona barwa wibracji tej czakry - oprócz błękitu występowały znaczące ilości koloru czerwony i pomarańczowego (kolorów występujących w pierwszej i drugiej czakrze),
- osłabiona energetyka czakry pierwszej (podstawy) - ok. 20 cm i drugiej (sakralnej) - ok. 15 cm.,
- zaburzenie funkcjonowania czakry szóstej (trzeciego oka), polegające na obecności - oprócz właściwego dominującego koloru indygo, również koloru czerwonego i pomarańczowego, a także błękitnego.

Przeprowadzono 7 zabiegów czakroterapii, które miały na celu:
- oczyszczenie i zrównoważenie poziomu energetycznego ww. ośrodków energetycznych, tzn. doprowadzenie zasięgu ich wibracji do ok. 30 cm,
- przywrócenie prawidłowej charakterystyki energetycznej każdej zaburzonej czakry (koloru, czyli częstotliwośći wibracji) - błękitu w czakrze gardła oraz indygo w czakrze trzeciego oka.

Na przedstawionym poniżej wykresie widać zmiany energetyki czakr, na które oddziaływano, po kolejnych zabiegach, które odbywały się raz w tygodniu i trwały ok. 20 min. Zabieg numer zero rozumiany jest jako stan przed pierwszym zabiegiem.

Zabiegi polegały na harmonizacji czakr poprzez transferowanie nadmiaru energii z czakry gardła do ośrodków o obniżonym potencjale energetycznym, tj. do pierwszej i drugiej czakry. Oprócz tego, wykorzystując bardziej zaawansowaną technikę mostkowania czakr, należało przekierować określony rodzaj energii (o czerwonej i pomarańczowej barwie) z czakry gardła oraz trzeciego oka do odpowiednio - pierwszej i drugiej czakry, jak również energię o błękitnej barwie z trzeciego oka do czakry gardła. Oddziaływanie na trzecie oko miało na celu regulację nadzorowanej przez nie przysadki, która z kolei ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie tarczycy.

Na załączonym uproszczonym schemacie przedstawiono zmiany w energetyce czakr, z uwzględnienim zmian w ich kolorystyce, w czterech momentach: przed pierwszym zabiegiem, po pierwszym, trzecim i ostatnim - siódmym zabiegu. Jak widać, zamierzone zmiany energetyczne udało się uzyskać relatywnie szybko. Terapia zakończyła się sukcesem. Jak wykazały przeprowadzane w międzyczasie badania hormonalne, nastąpiła znacząca poprawa wyników dot. poziomu hormonów wydzielanych przez tarczycę. Dzięki temu pacjentce udało się uniknąć planowanej wcześniej operacji, mającej na celu usunięcie gruczołu tarczycy.

Licencja: Creative Commons
5 Ocena