Jak napisać dobre CV i list motywacyjny ? Tematem mojego artykułu będzie prezentacja jak napisać dobre CV i list motywacyjny zrówno po polsku i po angielsku. Jako tłumacz i prawnik niejednokrotnie przygotowałam CV i list motywacyjny.

Data dodania: 2009-10-21

Wyświetleń: 8169

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 5

Głosy ujemne: 6

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Po pierwsze należy dogłębnie przeczytać ogłoszenie o pracę a następnie należy podkreślić lub zastanowić się nad kluczowymi słowami jak np. nazwa stanowiska ( position) , doświadczenie ( experience) , znajomość języków ( knowledge of languages. Dokumenty aplikacyjne możemy rozpocząć od CV w którym umieszczamy po pierwsze : nazwisko ( name), adres ( adress) , numer telefonu ( telephone number), e:mail. Następnie opisujemy edukację ( education) , jeżeli mamy wyjątkowo bogatą edukację , rozpoczynamy od ostatniej a potem opisujemy doświadczenie zawodowe ( work experience) w którym przedstawiamy poszczególne  stanowiska od ostaniego do pierwszego. Niejednokrotnie o zatrudnieniu decydują dodatkowe elementy do których zalicza się np. znajomość języków ( knowledge of languages). Warto opisać znajomość języków jako podstawową ( basic ) lub biegłą ( fluent)W liście motywacyjnym przedstawiamy powody dla ktorych ubiegamy się o określone stanowisko. np. dlaczego ? jakie posiadamy cechy charakteru ? wspominamy o edukacji i latach doświadczenia.

Imię i nazwisko: Anna Kowalska

adres : ulica Kwiatowa 5

telefon: 25856941

Edukacja:

wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego - 1995-2000

LLM -European law -London

Doświadczenie zawodowe :

kacelaria prawna '' Lex''-2000- do teraz

znajomość języków

angielski biegły

niemiecki biegły

Name: Anna Kowalska

address: Kwiatowa 4

phone: 25856941

Education :

Warsaw Department of law -1995-2000

LLM-European Law-London

Work experience :

Law company '' Lex'' -2000 -until now

knowledge languages

English fluent

German fluent

Przykładowy list motywacyjny

Ubiegam się o stanowisko prawnika w firmie Legis Artis. Ukończyłam Wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku a później LLM w Londynie. Od 9 lat pracuję w firmie Lex. Jestem osobą pracowitą i łatwo się uczę. Moją zaletą jest znajomość języków obcych w szczególności angielskiego i niemieckiego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby Anna Kowalska

A cover letter

I am writing to apply for the position of lawyer in the company Legis Artis. I graduated from law department of Warsaw University in 2000 and later I received LLM in London. I have been working for 9 years in the company Lex.I am hard-working and easy-learning. My asset are knowledge of foreign languages as English and German. I am looking forward to hearing from you

yours faithfully

Anna Kowalska

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena