Present Continous jest to czas teraźniejszy , który nie występuje w języku polskim , w związku z tym jest to czas który sprawia trudności uczacym uczniom chociaż ten czas po przedstawieniu podstawowych informacji nie jest trudny, jest łatwy.

Data dodania: 2009-10-15

Wyświetleń: 2799

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Present Continous to czas ktory nie występuje w języku polskim. Present Continous stosujemy do sytuacji które mają miejsce w tej chwili czyli teraz(now). Czas Continous stosujemy do sytuacji które wykonujemy w tej chwili np. I am eating breakfast now co oznacza po polsku Jem śniadanie w tej chwili. Można sobie wyobrażić pana Kowalskiego który jes śniadanie w tej chwili i wypowiada to zdanie. Czas Continous może wyrażać przyszłe zdażenia np. I am flying to New York on Monday co oznacza iż lecę samolotem w poniedziałek. Present Continous używa się do opisu obrazków np.

I can see two people. They are playing now. ( Widzę dwie osoby. One bawia się) -tak mówi osoba która opowiada co widzi na obrazku.

Konstrukcja Present Continous jest bardzo łatwa czy to be + czasownik w formie -ing czyly continous np.

I am reading a book now.(czytam książkę teraz)

You are reading a book now.( czytasz książkę teraz)

He is reading a book now.( czyta książkę tera)

She is reading a book now.( ona czyta książkę)

We are reading books now.( my czytamy książki teraz)

You are reading books now.(wy czytacie książki teraz)

They are reading books now.( oni czytają książki teraz)

Pytania czyli Questions tworzymy przez Inwersję np.

Am I reading a book now? { czy czytam książkę teraz)

Are you reading a book now? ( czy czytasz książkę teraz)

Is he reading a book now? (Czy on czyta książkę teraz)

Is she reading a book now? (czy ona czyta książkę)

Are we reading books now? (Czy my czytamy książki )

Are you reading books now ? (czy wy czytacie książki)

Are they reading books? ( czy oni czytają książki)

Przeczenia tworzymy przez postawienie not np.

I am not reading a book.

You are not reading a book.

He is not reading a book.

We are not reading books.

You are not reading books.

They are not reading books.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena