Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną, a nabytą podczas rozwoju - w szczególności w okresie dzieciństwa. Artykuł opisuje podstawową definicję inteligencji emocjonalnej oraz rozpisuje czynniki i cechy wpływające na jej poziom.

Data dodania: 2009-09-20

Wyświetleń: 3967

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Inteligencja emocjonalna ma ogromny wpływ na nasze życie, ponieważ motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna mogą w jeszcze większym stopniu kształtować nasze codzienne funkcjonowanie, niż poziom ilorazu inteligencji IQ. Inteligencja emocjonalna jest ważniejsza niż poziom IQ. Inteligencja emocjonalna odpowiada za Twoją umiejętność kontrolowania uczuć i emocji, pozwalając na podejmowanie dojrzałych i rozważnych decyzji opierających się na logice i rozumowaniu. Inteligencja emocjonalna pozwala rozgraniczyć życie zawodowe od życia osobistego.

Wg encyklopedii wikipedia.org inteligencja emocjonalna oznacza:

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient, a także EI - Emotional Intelligence) - kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu, zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ilorazem inteligencji i wyrażane wskaźnikiem IQ (Intelligence Quotient).

Inteligencja emocjonalna to pojęcie, które do psychologii wprowadził Daniel Goleman. Badając losy absolwentów Harvardu zauważył on, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładają się na sukcesy w pracy i życiu.

Ten czynnik, który decyduje o umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym, Goleman nazwał inteligencją emocjonalną.

Jest to zatem zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do motywowania siebie w zmieniającym się środowisku emocjonalnym, jak i zdolność do motywowania innych. Ponadto, życie już nie raz udowodniło, że nie największy iloraz inteligencji gwarantuje sukces w życiu, a wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, który może znacząco pomóc osiągnąć szczęście, rozdzielając życie na towarzyskie i zawodowe.

Jak sprawdzić swój poziom inteligencji emocjonalnej?

Jedno z popularniejszych w praktyce anglosaskiej narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej to testy, takie jak:

 - Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS),

 - Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT).

Jack Mayer, Peter Salovey i David Caruso stworzyli narzędzie badające cztery płaszczyzny inteligencji emocjonalnej: spostrzeganie emocji, wykorzystywanie emocji w procesach poznawczych, rozumienie emocji oraz kierowanie emocjami.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena