Aby każdy inwestor mógł dostać szybką i krótką informację na temat sytuacji na rynku, stworzono indeksy giełdowe. Wskaźniki giełdowe pokazują łączną zmianę cen akcji w danym dniu. Wskaźniki codziennie są podawane w telewizji, prasie czy internecie.


Data dodania: 2009-08-15

Wyświetleń: 1911

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

indeksy dobre i złe. Dobry indeks powinien jak najlepiej odzwierciedlać zmiany cen na rynkach papierów wartościowych.

Dobry wskaźnik powinien charakteryzować się następującymi cechami:

1) Powinien ukazywać jaki zmiany w cenach akcji zaszły w konkretnym dniu w porównaniu z okresem bazowym. Innymi słowy mówiąc indeks taki powinien rosnąć, gdy rosną ceny większości akcji i spadać, gdy spadają ceny większości akcji.

2) Powinien opierać się na dość dużej liczbie akcji (opierać się na większości akcji dopuszczonych do obrotu).

3) Nie powinien zależeć od samych wartości akcji ale od zmian wartości.

4) Powinien uwzględniać udziały akcji danej firmie w zbiorze wszystkich akcji, którymi się obraca na giełdzie.

Do najpopularniejszych indeksów należy zaliczyć:

1) WIG- Warszawski indeks giełdowy. Obrazuje on sytuację całej polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2) WIG20- obrazuje sytuację 20 największych i najbardziej płynnych spółek, o największej renomie wśród inwestorów dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej tych spółek.

3) Dow Jones Industrial Average (DJIA) to najpopularniejszy i najstarszy indeks giełdowy. Indeks ten charakteryzuje New York Stock Exchange.

4) Dow Jones Industrial Average- charakteryzuje ceny akcji największych korporacji przemysłowych.

5) Dow Jones Transportation Average (DJTA)- skorygowana cena akcji 20 firm transportowych.

6) Dow Jones Utilities Average (DJUA)- skorygowana cena akcji 15 firm użyteczności publicznej.

7) Dow Jones Composite Average - skorygowana suma cen akcji 65 firm uwzględnianych przy obliczeniu DJIA, DJTA, DJUA.

8) Standard & Poor's 500 - indeks giełdy nowojorskiej 500 firm.

9) Financial Times Ordinary 30- Share Index- indeks charakteryzujący giełdę londyńską. Bierze pod uwagę 30 firm.

10) Financial Times Stock Exchange 100 Index (Footsie- FTSE)- najbardziej znany indeks giełdy nowojorskiej. Bierze on pod uwagę 100 firm.

11) DAX - indeks charakteryzujący giełdę we Frankfurcie nad Menem.

12) CBS General - indeks charakteryzujący giełdę w Amsterdamie.

13) CAC 40 Index - indeks charakteryzujący giełdę w Paryżu.

14) Credit Suisse- indeks charakteryzujący giełdę w Zurychu.

15) Nikkei Average- indeks charakteryzujący giełdę w Tokio.

16) Hans Seng - indeks charakteryzujący giełdę w Hongkongu.

Większość giełd na świecie mają kilka różnych indeksów. Wyznacza się indeksy dla grup akcji tej samej branży. Osobne indeksy oblicza się dla rynków obligacji, rynków opcji, rynków financial futures.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena