wschód

Wschód vs Zachód

Wschód vs Zachód

Stojącym obecnie przed nami wyzwaniem jest zintegrowanie kultury i wiedzy całej ludzkości. Ważne jest to, by proces ten dotyczył również nauki o uzdrawianiu i leczenia. W uzdrawianiu zawsze chodzi o zjednoczenie. Jeśli nie zintegrujemy wiedzy o uzdrawianiu, to w jaki sposób my – istoty ludzkie – możemy się zjednoczyć?

Zwierzęta w polityce i wierszu

Zwierzęta w polityce i wierszu

To, co się dzieje wśród nas, ludzi, jest czasem tak wstydliwe, że lepiej jest komentowanie tych zjawisk przerzucić na świat zwierząt. One się nie obrażają, nie „mają za złe”, a my możemy bezkarnie poszydzić sobie z nas samych. Tytuł pierwszego wierszyka jest celowo niegramatyczny – licentia poetica.

Korzystna nauka rosyjskiego

Korzystna nauka rosyjskiego

Spytawszy młodego człowieka, z czym kojarzą mu się zachodnie produkty, z pewnością odpowiedziałby, że z dobrą jakością, znaną marką, czymś modnym i nowoczesnym. Odwrotnie będzie w przypadku artykułów ze wschodu, często kojarzących się młodym ludziom z tandetą, czymś tanim i nieoryginalnym. W Polsce panuje bowiem moda na Zachód.

Korzystna nauka rosyjskiego

Korzystna nauka rosyjskiego

Spytawszy młodego człowieka, z czym kojarzą mu się zachodnie produkty, z pewnością odpowiedziałby, że z dobrą jakością, znaną marką, czymś modnym i nowoczesnym. Odwrotnie będzie w przypadku artykułów ze wschodu, często kojarzących się młodym ludziom z tandetą, czymś tanim i nieoryginalnym. W Polsce panuje bowiem moda na Zachód.

Pociągający Wschód

Pociągający Wschód

W ostatnich latach Polska ulegała wielu transformacjom: politycznym, ale i gospodarczym. Zmieniała się struktura władz, ale i całe społeczeństwo, w tym również nasz światopogląd. Modne stało się wszystko, co zachodnie - styl życia, zachodnie firmy, ubrania, samochody. Niemniej jednak, wschodnie produkty wciąż są u nas popularne.