we

W czym pomoże psycholog?

W czym pomoże psycholog?

Rozmowa z kimś bliskim przynosi ulgę, dodaje otuchy i jeszcze bardziej zbliża ludzi do siebie. Czasem jednak okazuje się niewystarczająca do rozwiązania problemu czy poprawy sytuacji. Psycholog, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, pomaga zobaczyć problem w szerszym kontekście.

Jak działa Drugie Prawo Parkinsona, czyli dlaczego nagły wzrost zarobków powoduje kłopoty finansowe?

Jak działa Drugie Prawo Parkinsona, czyli dlaczego nagły wzrost zarobków powoduje kłopoty finansowe?

Marzeniem większości ludzi jest zarabiać więcej niż w chwili obecnej. Wydaje się, że to rozwiąże wszystkie problemy finansowe. Niestety często okazuje się, że jest dokładnie na odwrót. Większym zarobkom towrzyszą większe wydatki. Co powoduje, że wzrost zarobków bez wzrostu umiejętności fianasowych może mieć zgubne konsekwencje?