Artykuły

post

Zdolność kredytowa

Każdy bank przed zawarciem umowy kredytowej bada zdolność kredytową podmiotu zainteresowanego zaciągnięciem kredytu w tym banku.
Czynnikami wpływającymi na zdolność kredytową są miedzy innymi: dochód podmiotu, jego inne zobowiązania, a także terminowości rozliczeń z innymi instytucjami (weryfikacja w BIK).