snu

Badanie seksomni przez Internet

Badanie seksomni przez Internet

Seksomnia jest zaburzeniem snu polegającym na podejmowaniu aktywności seksualnej przez sen. Stosonkowo niewiele wiadomo o tym schorzeniu, a większość badań na ten temat to studia przypadków obejmujące jedynie do kilkunastu osób. Stąd potrzeba szukania nowych metod badania osób chorych na seksomnię.