Artykuły

post

5S System

The 5S’s are lean concepts derived from the Japanese words: seiri (sort), seiton (set in order), seiso (shine or purity), seiketsu (standardize), and shitsuke (sustain) (Hirano, 1996).

post

FMEA

Analiza FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) stanowi obecnie jedno z bardziej popularnych narzędzi służących do identyfikacji konieczności lub możliwości poprawy jakości wyrobu lub procesu.

post

Analiza BIG PICTURE

Analiza BIG PICTURE (narzędzie zapożyczone od Toyoty) ma zastosowanie do określenia kluczowych elementów procesu na poziomie makro. Analiza BIG PICTURE polega na wizualizacji przepływów obecnie istniejących w przedsiębiorstwie poprzez ich odwzorowanie na kartce papieru.