Prawo Ubezpieczeń Społecznych

post

Prawo do zasiłku chorobowego

Osoba, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. pracuje na podstawie umowy o pracę), ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli prowadzi firmę i dobrowolnie płaci chorobowe, prawo do zasiłku nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

post

Prawo do renty rodzinnej

Najbliższa rodzina osoby zmarłej może starać się o przyznanie renty rodzinnej, ale by ją otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Dotyczą one nie tylko uprawnionych do świadczenia, ale również zmarłego.

post

Kto dostanie zasiłek pogrzebowy?

Na zasiłek pogrzebowy może liczyć osoba, która pokryła koszty pochówku. Nie musi to być członek rodziny zmarłego. Tak więc prawo do zasiłku pogrzebowego będzie także przysługiwało:

post

ZUS na ścieżce rewolucyjnych zmian

Jeżeli czasem czytasz w prasie lub w internecie artykuły, które dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to być może natknąłeś się ostatnio na wywiad z nowym Prezesem ZUS prof. Gertrudą Uścińską.

post

Sposoby na podwyższenie emerytury

Dosyć powszechne jest pytanie o sposoby na podwyższenie emerytury. Co rusz można się natknąć na tego typu artykuły. Zapewne i Ty zastanawiasz się jakie są możliwości w tym temacie. A temat tym bardziej jest chodliwy, że przeciętna wysokość emerytury, nie przebierając w słowach, nie jest powalająca w naszych realiach. W 2013r było to 1970 zł.

post

Kto może korzystać z niższych składek ZUS?

Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca.

post

Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym

Było już o tym jak napisać odwołanie od decyzji ZUS, jak przebiega postępowanie po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS, a nawet padło tutaj parę słów na temat apelacji od wyroku sądu I instancji.

post

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Tym razem parę słów na temat tego co należy zrobić aby skutecznie zostać objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Stąd artykuł przede wszystkim kieruję do osób prowadzących działalność gospodarczą i do osób z nimi współpracujących.