Każdy przedsiębiorca ma co miesiąc sporo wydatków – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chyba najgorszym wydatkiem są składki odprowadzane do ZUS-u. W Polsce panuje mylne przekonanie, że przed ZUS-em nie ma ucieczki. Na szcęście prawda jest inna, o czym przeczytasz poniżej.

Data dodania: 2011-04-27

Wyświetleń: 5581

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

-2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Prowadzenie Firmy w Polsce to Sztuka

Każdy człowiek zakładając swoją pierwszą firmę, robi to z nadzieją, że przyniesie mu ona takie zyski, dzięki którym będzie mógł żyć ze swoją rodziną na poziomie godnym człowieka. Niestety w wielu przypadkach, w krótkim czasie okazuje się, że jego marzenia przeradzają się w „wyboistą drogę”. Prowadząc firmę w Polsce, można odnieść wrażenie, że każdy przedsiębiorca traktowany jest przez rząd jak przestępca. Wszelkie kontrole z różnych instytucji państwowych, obowiązek zakupu kasy fiskalnej, coraz wyższe składki ZUS – to wszystko powoduje, że duża część firm upada niedługo po starcie.

Składki ZUS a emerytura

Rejestrując pierwszą działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma przez pierwsze dwa lata dość dużą zniżkę od ZUS-u. Miesięczne składki są na poziomie ok. 360zł (marzec 2011). Jak się okazuje, w wielu przypadkach te dwa lata zniżki do zdecydowanie za mało, żeby „odbić się od dna”, ponieważ jest tak dużo innych wydatków narzucanych przez rząd, że mikro przedsiębiorcy, małe i średnie firmy, często sobie z tym wszystkim nie radzą. Te dwa lata bardzo szybko mijają i pojawia się „niespodzianka” od ZUS-u w wysokości 900zł miesięcznie (marzec 2011), co jest „gwoździem do trumny” dla właściciela firmy.

Pomimo bardzo wysokich składek ZUS, idą one nadal w górę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma coraz większe kłopoty finansowe – ZUS zaciąga kredyty, aby móc wypłacić świadczenia. I tutaj pojawia się pytanie – jakie szanse na otrzymanie emerytury mają polscy przedsiębiorcy (zwłaszcza ci , którzy niedawno rozpoczęli działalność)? Otóż prawdopodobnie zerowe. Właściciele firm co miesiąc odprowadzają do ZUS-u spore kwoty pieniędzy z nadzieją na godne życie na starość, a niestety może ich czekać wkrótce wielkie rozczarowanie.

Czy jest jakiś sposób na obniżenie składek ZUS lub całkowite zaprzestanie odprowadzania składek do ZUS-u?

Jak nie płacić ZUS-u?” – to pytanie zadaje sobie coraz więcej przedsiębiorców w Polsce. Niestety w naszym kraju panuje mylne przekonanie, że nie ma żadnego sposobu na ucieczkę przed ZUS-em. Otóż jest na to rada i to w 100% zgodna z prawem.

Dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia składek do 499zł w pierwszej fazie, a następnie w zależności od wybranej formy współpracy z firmą zajmującą się optymalizacją składek, nawet do 0zł.

W ramach programu „Firma w Polsce - Praca w UK”, przedsiębiorca w prosty sposób może obniżyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub nawet zaprzestać ich płacenia. Jak to zrobić?

Po podpisaniu stosownej umowy z firmą zajmującą się optymalizacją kosztów, należy wyrejestrować się z ZUS-u. Właściciel firmy zatrudniany jest w Wielkiej Brytanii, gdzie też odprowadzane są składki, a swoją działalność prowadzi w Polsce na dotychczasowych zasadach. W początkowej fazie współpracy abonament miesięczny wynosi 499zł. Jeśli przedsiębiorca wyrazi chęć rekomendowania firmy, która optymalizuje jego koszty, innym firmom to abonament jest pomniejszany o 100zł za każdą zarekomendowaną osobę/firmę, która podpisze umowę. Tak więc wystarczy polecić firmę 5-ciu osobom i miesięczne wydatki spadną do 0zł.

 

Regulacje prawne – Przepisy umożliwiające optymalizację/likwidację składek ZUS

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce oraz mająca zatrudnienie w Wielkiej Brytanii zyskuje:

- gwarantowaną optymalizację kosztów ZUS na poziomie ok. 10tys. zł w skali roku lub 100% optymalizację kosztów

- możliwość osiągnięcia dodatkowego, stabilnego dochodu pasywnego za polecanie rozwiązań firmy zajmującej się optymalizacją kosztów

- ciągłe prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce bez jakichkolwiek zmian, wyrzeczeń i utrudnień

- uniknięcie podwójnego opodatkowania z tytułu zatrudnienia w UK oraz własnej działalności gosp. w Polsce

- kompletne, legalne i skuteczne wyłączenie zarówno z ubezpieczenia społecznego jak też z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS – innymi słowy, Przedsiębiorca od tej chwili w ogóle nie podlega pod ubezpieczenie w polskim ZUS

- ze względu na niepodleganie pod ubezpieczenie w polskim ZUS – brak możliwości jakiejkolwiek kontroli przedsiębiorcy ze strony ZUS i prób podważania zastosowanego rozwiązania, nękania cyklicznymi kontrolami itp.

- pełną ochronę ubezpieczeniową obowiązującą w całej Unii Europejskiej dla Pracownika zatrudnionego na umowie o pracę oraz dla członków jego rodziny. Na takich samych zasadach jak dotychczas

- 100% świadczenia zdrowotne jak dotychczas z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z tyt. działalności gospodarczej. Pełen dostęp do opieki lekarskiej tu w Polsce na obowiązujących zasadach

- brak konieczności wykupywania polis i innych produktów finansowych zaciągając w ten sposób długoterminowe zobowiązania finansowe

- brak konieczności natychmiastowego wyjazdu za granicę celem załatwienia formalności i ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów finansowych

- brak konieczności zamykania swojej dotychczasowej firmy i konieczności jej przekształcenia w inną formę prawną, przenoszenia jej do innego kraju

- ciągłość ubezpieczenia liczonego do gwarantowanej emerytury według przepisów unijnych

Licencja: Creative Commons
-2 Ocena