Artykuły

post

Pogrzeb chrześcijański

Nabożeństwo pogrzebowe za zmarłego powinno być odprawione w kościele parafialnym, do którego zmarły przynależał. Rodzina zmarłego może jednak wybrać inny kościół. Wymagana jest jednak na to zgoda proboszcza parafii, w której chcemy zorganizować pogrzeb, jak również musimy o tym fakcie powiadomić własnego proboszcza.