Prawdopodobnie już niedługo w Polsce będzie można zarejestrować używane samochody sprowadzone z krajów Unii Europejskiej, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w naszym kraju. Stanie się tak, ponieważ badania techniczne przeprowadzone na terenie UE będą honorowane w Polsce.

Data dodania: 2008-12-28

Wyświetleń: 2246

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zmieniona zostanie ustawa prawa o ruchu drogowym, a zawarte w niej nowe przepisy zaczną obowiązywać trzy miesiące od ich ogłoszenia. W projekcie Ministerstwo Infrastruktury określiło zestaw niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdów. Owa rejestracja odbędzie się w oparciu o zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego samochodu albo dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wystarczy także inny dowolny dokument, który został wydany przez uprawniony do tego organ znajdujący się w granicach Unii Europejskiej.

Dotychczas rejestracja pojazdu odbywała się na podstawie pozytywnego wyniku pierwszego badania technicznego samochodu, który musiał być wykonany w Polsce. W nowym projekcie znajduje się ponadto wzmianka o likwidacji tego przepisu.

Na wprowadzeniu zmian w opisanej ustawie skorzystają także nie jedna auto giełda oraz internetowe serwisy, na których można zamieszczać ogłoszenia motoryzacyjne. Ułatwi ona także pracę importerom używanych samochodów.

Opisane powyżej przepisy zostaną wprowadzone, ponieważ tak zasądził w czerwcu tego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok głosi, że wprowadzony w Polsce wymóg badania technicznego przed rejestracją pojazdu, który to był wcześniej zarejestrowany w innym państwie wspólnoty, wchodzi w konflikt z zobowiązaniami artykułu 28 Traktatu Wspólnoty Europejskiej.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów nastąpi podział stacji kontroli pojazdów – na podstawowe oraz okręgowe. Zadaniem tych pierwszych będzie przeprowadzanie dodatkowych i okresowych badań technicznych pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Zaś te drugie, będą przeznaczone dla wszystkich pojazdów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena