Zawód tłumacza wymaga perfekcyjnej znajomości minimum dwóch języków, pomiędzy którymi będą realizowane przekłady. Biegłość lingwistyczna powinna umożliwiać swobodne odczytywanie wszelkich kontekstów i niuansów językowych, które mogą mieć znaczenie dla jakości i poprawności tłumaczenia. 

Data dodania: 2021-07-09

Wyświetleń: 544

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Tłumaczenia prawne - kto może je wykonywać?

Dodatkowym atutem jest wiedza i doświadczenie tłumacza w zakresie przekładania tekstów z konkretnej dziedziny czy branży. Dotyczy to przede wszystkim przekładów specjalistycznych, m.in. medycznych, finansowych czy tłumaczeń prawnych i prawniczych. Czym są tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze? Komu możemy zlecić tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych? Jakie umiejętności i uprawnienia powinien posiadać tłumacz zwykły a jakie tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze 

Hasła: tłumaczenia prawne / teksty prawne oraz tłumaczenia prawnicze / teksty prawnicze często używane są zamiennie, choć opisują dwa rodzaje zleceń realizowanych w jednej dziedzinie tłumaczeń (dotyczącej prawa) oraz dwóch rodzajów dokumentów czy tekstów. 

Tłumaczenia prawne to przekłady tekstów i dokumentów, które opisują lub ustanawiają prawo. Mowa tutaj przede wszystkim o: ustawach i rozporządzeniach, statutach i dyrektywach, normach i uchwałach oraz pełnomocnictwach. To dokumenty posiadające specyficzną formę i treść, a ich tłumaczenie wymaga zastosowania najwyższej precyzji w doborze słów i zwrotów oraz zachowania oryginalnego układu treści (m.in. podziału i nazewnictwa poszczególnych paragrafów). 

Tłumaczenia prawnicze to z kolei przekłady tekstów mniej formalnych, takich jak: prace naukowe z zakresu prawa, podręczniki prawne oraz różnego rodzaju książki prawnicze, a także artykuły i analizy, opracowania i komentarze do przepisów oraz glosa (naukowe komentarze do orzeczeń sądowych). 

Tłumacz tekstów prawnych - umiejętności i uprawnienia

Tłumaczenie prawne i tłumaczenie prawnicze wymaga nie tylko doskonałej znajomości języków tłumaczenia, ale również szerokiej wiedzy prawniczej oraz biegłej znajomości specyfiki języka prawniczego, m.in. charakterystycznych dla niego słów i zwrotów. Tłumacz specjalizujący się w przekładach prawnych i prawniczych musi perfekcyjnie rozumieć teksty źródłowe oraz potrafić je opisywać w sposób zgodny ze standardami tej dziedziny. Właśnie dlatego tłumaczeniami prawnymi i prawniczymi najczęściej zajmują się osoby posiadające kierunkowe wykształcenia oraz pracują lub pracowali w zawodzie prawniczym.

Tłumacz zwykły a tłumacz przysięgły

Tłumaczem może być osoba, która biegle posługuje się minimum dwoma językami, w zakresie których będzie realizować przekłady. Tłumaczami zostają najczęściej absolwenci studiów filologicznych (do wykonywania zawodu tłumacza skutecznie przygotowują studia na kierunku: lingwistyka stosowana i specjalności: translatoryka), ale również różnego rodzaju specjaliści (np. prawnicy, lekarze, ekonomiści), którzy dodatkowo opanowali znajomość języka ojczystego i wybranego języka obcego na poziomie zaawansowanym (zgodnie z Common European Framework of Reference: C2 – Proficient).

Tłumacz zwykły nie musi posiadać żadnych konkretnych certyfikatów czy uprawnień - tutaj najważniejsza jest znajomość języków, wiedza i doświadczenie prawnicze oraz umiejętności w zakresie realizacji przekładów. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin na tłumacza przysięgłego i została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP. 

Komu zlecić tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia prawnicze można zlecić doświadczonym tłumaczom zwykłym, specjalizującym się w realizowaniu przekładów prawniczych. Fachowiec biegle posługujący się językami tłumaczenia oraz specjalistycznym językiem prawniczym będzie mógł skutecznie realizować m.in. przekłady artykułów prasowych i książek o tematyce prawniczej, a także podręczników czy różnego rodzaju komentarzy do przepisów czy wyroków. 

Komu zlecić tłumaczenia prawne?

Tłumaczenia prawne najczęściej wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych lub uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych. Prawne tłumaczenia uwierzytelnione mogą być realizowane zarówno na rzecz osób prywatnych i rozmaitych instytucji, jak i na potrzeby organów państwowych. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje wszelkie formalne kwestie związane z uzyskiwaniem tytułu tłumacza przysięgłego oraz wykonywaniem obowiązków tłumacza przysięgłego, a także opisuje szczegółowo odpowiedzialność tłumacza i konsekwencje prawne grożące specjaliście za niestaranne lub niekompetentne wykonywanie przekładów (oceny uchybień dokonuje specjalna komisja dyscyplinarna). 

Tekst powstał ze wspólpracy z biurem tłumaczeń Chilli Translations

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena