Wiele osób potrzebuje tłumaczeń tekstów na języki obce lub z języków obcych na polski. Biura oferują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Kiedy wystarczy zwykłe przetłumaczenie tekstu, a kiedy będziemy potrzebować uwierzytelnienia dokonanego przez tłumacza przysięgłego? I czym takie tłumaczenia różnią się pomiędzy sobą?

Data dodania: 2016-07-25

Wyświetleń: 1249

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe - czym się odróżniają?

Tłumaczenia zwykłe może wykonać dowolna osoba znająca dobrze język obcy. W ten sposób można przetłumaczyć artykuły prasowe i naukowe (np. z publikacji zwartych), listy, materiały reklamowe (foldery, ulotki, katalogi, broszurki itp.).
Urzędy wymagają tłumaczeń przysięgłych. Dlatego dokumenty, które chcemy składać w instytucjach państwowych, muszą zostać przetłumaczone przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Na takim tłumaczeniu powinny znaleźć się dane tłumacza, jego własnoręczny podpis oraz pieczątka. Inne dokumenty nie są honorowane.

Co warto wiedzieć o tłumaczeniach przysięgłych?

Tłumaczenia przysięgłe określane są także terminem tłumaczeń uwierzytelnionych. Może je sporządzać wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia potrzebne do dokonywania tłumaczeń z danego języka. Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych, należy zdać egzamin państwowy (uprawnienia nadawane są przez Ministra Sprawiedliwości). Egzamin upoważnia do tłumaczeń z jednego języka (tłumacze, którzy dobrze znają więcej języków obcych mogą zdać kolejny egzamin i pozyskać dodatkowe uprawnienia).
Każde tłumaczenie uwierzytelnione posiada pieczęć i podpis tłumacza. Pieczęci wydawane są przez Mennicę Państwową (znajduje się na nich imię i nazwisko tłumacza, język oraz jego pozycja na liście polskich tłumaczy przysięgłych).

Formalny charakter tłumaczeń

Każde tłumaczenie przysięgłe jest wpisane do repertorium. Jest to specjalny rejestr tłumaczeń przysięgłych. Odnotowuje się tutaj datę przyjęcia dokumentu przeznaczonego do tłumaczenia oraz datę jego wydania klientowi. Wpis musi zawierać również oznaczenie zleceniodawcy, opis tłumaczonego dokumentu (rodzaj, forma, stan), liczbę stron, ilość wykonanych egzemplarzy.

Kiedy zlecić tłumaczenia przysięgłe?

Wiele osób zgłaszających się do biur tłumaczeń ma problem z określeniem, jakiego tłumaczenia potrzebują. Tłumaczenia zwykłe są tańsze od przysięgłych, dlatego cieszą się większym zainteresowaniem. Można je wykonać dla książek, artykułów prasowych, prac naukowych, firmowej korespondencji czy materiałów reklamowych.
Wszystkie dokumenty wymagane przez urzędy powinny mieć formę tłumaczenia uwierzytelnionego. W formie tłumaczeń przysięgłych należy dostarczać akta do stanu cywilnego, akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny), wszystkie dokumenty sądowe. Tłumaczeń przysięgłych wymagają również oficjalne umowy i kontrakty zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi (umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie itp.).

Kolejną grupą dokumentów, które powinny posiadać pieczęć tłumacza przysięgłego są świadectwa, dyplomy i certyfikaty. Chodzi tutaj o świadectwa ukończenia szkół (np. świadectwo maturalne), kursów i szkoleń, certyfikaty językowe czy uprawniające do pracy w danej branży oraz dyplomy licencjackie, inżynierskie, magisterskie.

Tłumaczeń przysięgłych wymagają banki oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Bez uwierzytelnienia nie można złożyć tłumaczeń dokumentów rejestracyjnych samochodów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep. Dlatego osoby kupujące pojazdy poza granicami Polski muszą zlecić przysięgłe przetłumaczenie umów kupna-sprzedaży lub faktur, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu.
Pieczęć tłumacza przysięgłego powinna znaleźć się również na dokumentacji medycznej i zaświadczeniach o stanie zdrowia.

Licencja: Creative Commons