0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
352 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Samochód firmowy to temat. który interesuje wiele osób. Należy jednak mieć świadomość, że obowiązujące przepisy cały czas się zmieniają. To szczególne utrudnienie dla tych, którzy samodzielnie prowadzą księgowość swojej firmy. 

Warto wspomnieć, że w 2019 w życie weszły nowe zasady rozliczania firmowych pojazdów. Należy się z nimi bezwzględnie zapoznać, tak aby zminimalizować ryzyko pojawienia się nieprawidłowości.

Rozliczenie kosztów amortyzacji i ubezpieczenia

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, jak wygląda kwestia rozliczenia kosztów amortyzacji oraz ubezpieczenia. W bieżącym roku wzrósł zarówno limit amortyzacji, jak i ubezpieczenia AC, GAP. 


Aktualnie obowiązujący limit amortyzacji dla nabytych pojazdów spalinowych wynosi 150 000 zł. Przed wprowadzeniem nowych przepisów był on równy 20 000 euro. Maksymalna wysokość amortyzacji dla pojazdów elektrycznych wynosi 225 000 zł. Jeszcze do niedawna obowiązywała kwota 30 000 euro. Dowiedz sie jak rozliczać samochód firmowy 

http://bpoportal.pl/rozliczanie-samochodu-firmowego-w-2019/


Zwiększenie wyżej wspomnianych limitów zadziałało na korzyść przedsiębiorców. Warto wspomnieć, że nadwyżka powstała podczas zakupu pojazdu nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jeśli więc auto z silnikiem spalinowym kosztowało 250 000 zł, to amortyzacji podlega maksymalnie 225 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia, czy pojazd wykorzystywany jest do celów prywatnych, czy służbowych.


Limity przy leasingach operacyjnych

Firma, która zdecyduje się na leasing operacyjny powinna wziąć pod uwagę nowe limity. Zmiany obowiązują przede wszystkim kadry. Pojazd leasingowy nadal nie jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Auto nie należy do nas, a więc nie można dokonać odpisów amortyzacyjnych. Za koszty uzyskania przychodów uznaje się więc jedynie opłatę wstępną oraz raty leasingowe.


Tutaj kluczową rolę odgrywa wartość pojazdu. Należy wziąć pod uwagę wyżej wspomniane przepisy amortyzacyjne. Jeśli więc wartość samochodu dwukrotnie przewyższa kwotę limitu, to za koszt uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie połowę miesięcznej raty leasingowej. Jeśli jednak wartość pojazdu jest niższa lub równa kwocie limitu amortyzacyjnego, to za koszt uzyskania przychodu można uznać całą ratę. 


Wykupienie pojazdu leasingowego

Nieco inaczej będzie wyglądać również wykupienie pojazdu leasingowego. Kwota wykupu jest równa początkowej wartości środka trwałego. Zmiana limitu amortyzacji sprawia, że w kosztach uzyskania przychodu mogą zostać zawarte znacznie wyższe kwoty, czyli 150 000 zł dla pojazdów spalinowych oraz 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych.

Licencja: Creative Commons