Starałeś się o kredyt hipoteczny i bank Ci go udzielił? Będziesz musiał ustanowić hipotekę.

Data dodania: 2018-06-01

Wyświetleń: 527

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uwaga! Hipoteka to specjalny wpis do księgi wieczystej, który ma zabezpieczyć bank na wypadek gdybyś nie spłacał rat kredytu udzielonego na zakup mieszkania (lub innej nieruchomości). Jeżeli po zaciągnięciu kredytu nie będziesz wywiązywał się ze swoich obowiązków, wówczas bank będzie mógł przejąć nieruchomość. To zgodne z postępowaniem egzekucyjnym.

 

Wpis hipoteki do księgi wieczystej


Aby ustanowić hipotekę, musisz dokonać wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości (w tym wypadku będzie to mieszkanie kupione na kredyt).

Uwaga! Jeżeli mieszkanie ma założoną księgę wieczystą (najczęściej sprawy te załatwiane są przez notariusza po zawarciu umowy sprzedaży) i udzielono Ci kredytu, powinieneś iść do sądu ksiąg wieczystych i tam złożyć wniosek o wpis hipoteki.

Wraz z wnioskiem musisz złożyć dokumenty z banku dotyczące Twojego kredytu hipotecznego. Wniosek o wpis hipoteki opłaca w kasie sądu ksiąg wieczystych.

Najczęściej na rzecz banku trzeba wpisać dwie hipoteki. Hipotekę zwykłą - jej celem jest zabezpieczenie kredytu oraz hipotekę kaucyjną, która zabezpiecza odsetki.

Uwaga! Każda z hipotek kosztuje 200 zł.

W niektórych bankach wymaga się od kredytobiorców tylko wpisu hipoteki kaucyjnej. Obejmuje ona wtedy zarówno wysokość kredytu hipotecznego i odsetki. Wtedy zapłacisz tylko 200 zł.
 

Gdzie w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka?


Jest to dział IV księgi wieczystej. Znajdują się tam dane wierzyciela, czyli banku udzielającego kredytu oraz kwoty kredytu i odsetek do spłacenia.

Uwaga! Jeżeli nie będziesz spłacał rat kredytu, pierwszeństwo w żądaniu długu z nieruchomości będzie miał bank, na rzecz którego wpisano pierwszą hipotekę.

Zakup mieszkania na kredyt i ustanowienie hipoteki nie ogranicza Twoich praw jako właściciela mieszkania. Możesz swobodnie nim rozporządzać. Bank jako wierzyciel nie ma żadnej władzy nad nieruchomością dzięki hipotece, dopóki spłacasz raty kredytu.

Uwaga! Mieszkanie z ustanowioną hipoteką możesz przekazać w darowiźnie, możesz zapisać w testamencie, możesz też je sprzedać.

Gdy znajdziesz kupca na mieszkanie, musisz wystąpić do banku, w którym zaciągnąłeś kredyt, by wystawił Ci zaświadczenie o kwocie kredytu, która została Ci do spłacenia.

Uwaga! Może się tak zdarzyć, że osoba kupująca od Ciebie mieszkanie tez będzie chciał kupić je na kredyt. Wtedy jej kredyt zostanie przelany na spłatę Twojego, a Ty otrzymasz od banku zaświadczenie i na jego podstawie sąd wykreśli Twoją hipotekę. Następnie w księgach wieczystych zostanie ustanowiona nowa hipoteka zabezpieczająca kredyt nowego właściciela mieszkania. 
 

Kiedy należy sprawdzić wpisy w księdze wieczystej?


Zrób to:
  • gdy chcesz kupić nieruchomość;
  • gdy chcesz ją wydzierżawić od kogoś.
Dowiesz się z niej czy:
  • osoba sprzedająca nieruchomość jest je właścicielem,
  • sprzedający spłacił kredyt hipoteczny,
  • w związku ze spłatą kredytu wykreślono hipotekę,
  • nieruchomość nie została objęta postępowaniem egzekucyjnym,
  • inne osoby nie mają prawa do nieruchomości.
Licencja: Creative Commons