Metale są surowcami, które są wykorzystywane w przemyśle oraz w wielu innych branżach. Bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku, jest wykonana z metalu, lub przynajmniej zawiera metalowy elementy. Nic więc dziwnego, że człowiek wymyślił wiele sposobów obróbki metali.

Data dodania: 2016-12-29

Wyświetleń: 696

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Obróbka plastyczna metali

Mówiąc o obróbce metali (głównie blachy) często mamy na myśli tzw. obróbkę plastyczną. Polega ona na wywieraniu odpowiedniego nacisku, na metal, który przekracza granice plastyczności. Dzięki temu możliwe jest stałe odkształcanie lub zmiana wymiarów kawałka obrabianego detalu. Obróbka plastyczna może przebiegać na zimno, półgorąco i gorąco.

Do podstawowych maszyn dzięki, którym możemy obrabiać metal, zaliczamy: giętarki, obciągarki, ciągarki, walcarki, zaginarki itp. Na tych oraz innych maszynach możemy obrabiać metal na różne sposoby np.

  • walcowanie – na metal działają specjalne walce, które go wyginają
  • kucie – polega na kształtowaniu materiału przy użyciu młota lub nacisku pracy
  • wyciskanie – polega na wyciskaniu w metalu specjalnie przystosowanej matrycy
  • tłoczenie – polega na zmianie kształtu kawałka metalu, bez zmiany jego grubości

Do głównych zalet obróbki plastycznej, czyli takiej wykonywanej przez giętarki, tłoczarki, prasy hydrauliczne oraz inne maszyny należą:

  • małe zużycie materiału – obróbka plastyczna jest procesem bardzo oszczędnym, często możliwe jest przetwarzanie masowe, które obniża koszty jednostkowe
  • małe koszty jednostkowe – dzięki zastosowaniu obróbki plastycznej przy produkcji, można w łatwy sposób obniżyć koszty jednostkowe
  • wzmocnienie materiału – przy niektórych pracach, możliwe jest również zwiększenie wytrzymałości fizycznej i mechanicznej danego materiału
  • dowolność kształtowania – dzięki obróbce plastycznej możliwe jest niemal dowolne kształtowanie metalu

Oczywiście jak wszystko obróbka plastyczna metalów, ma również swoje wady. Główną jest cena urządzeń i maszyn. Giętarki, kuźniarki, walcarki oraz inne maszyny są z reguły bardzo drogie. Jednak jeżeli zostaną włączone do masowej produkcji, ich koszt może bardzo szybko się zwrócić.

Jeżeli więc kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyginana jest blacha lub kształtowane inne metalowe elementy, już znasz odpowiedź na to pytanie. Za wszystko odpowiadają specjalne maszyny odpowiedzialne za obróbkę plastyczną. Należą do nich m.in.: gietarki, tłoczarki, zaginarki i wiele innych.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena