Weksel to nic innego jak papier wartościowy, który posiada swą podstawę prawną w prawie wekslowym.

Data dodania: 2016-04-07

Wyświetleń: 582

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest weksel

Jest on powszechnie stosowany jako forma regulowania zobowiązań finansowych. Na czym dokładnie polega jego zastosowanie? Sprawdźmy.

Rodzaje weksla

 Istnieją dwa rodzaje weksla:

1) Weksel własny, w którym osoba go wystawiająca sama zobowiązuje się do tego, iż ureguluje płatność wskazaną w dokumencie.

2) Weksel trasowany, w którym osoba, która wystawia dokument, wskazuje jednocześnie osobę zobowiązaną do zapłacenia należności na rzecz trzeciej osoby.

Wymogi formalne weksla

Przede wszystkim w dokumencie musi znajdować się słowo "weksel". Ponadto dokument powinien zawierać przyrzeczenie, że wskazana suma zostanie zapłacona w określonym terminie oraz miejscu.

Równie ważne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby, na rzecz której zostanie dokonana wpłata, a także podpis osoby, która weksel wystawiła.

Zalety weksla

Warto wiedzieć, iż podstawowe funkcje weksla to: zabezpieczająca, płatnicza, obiegowa. Jest to również sposób na dochodzenie należności, gdy osoba, która jest zobowiązana do spłaty, nie wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Wśród najważniejszych korzyści, kóre wynikają z weksla, można wymienić:

  • zastosowanie postępowania nakazowego zgodnie z art. 485 par. 2 KPC
  • obniżenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym

Dochodzenie roszczeń z weksla

Pozew z weksla należy kierować do sądu właściwego ze względu na miejsce, które w dokumencie zostało oznaczone jako miejsce zapłaty weksla.

W pozwie należy zaznaczyć, iż powód żąda rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym. Ponadto konieczne jest dołączenie oryginału weksla. Jeśli wszystkie wymogi zostaną spełnione, sąd może wszcząć postępowanie nakazowe, a po sprawdzeniu i stwierdzeniu, iż weksel został sporządzony w sposób prawidłowy - wydany zostaje nakaz zapłaty.

Weksel może zatem stanowić wygodny i zarazem szybki sposób egzekucji należności.

Licencja: Creative Commons