Artykuły

post

Giełda Papierów Wartościowych

Nie każdy rozumie, co to są papiery wartościowe.Mianowicie są to dokumenty, które umożliwiają danemu posiadaczowi prawa majątokowe. Podstawowymi papierami wartościowymi są akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki, weksle, losy loteryjne.

post

Czego zażąda bank w zamian za kredyt

Nim bank przyzna ci kredyt, musi upewnić się, że dostanie swoje pieniądze wraz z należnymi profitami z powrotem. Twoje zarobki, nawet bardzo wysokie, nie są wystarczającą gwarancją. Dlatego banki żądają innych zabezpieczeń - hipoteki, zastawu, ubezpieczenia kredytu, weksla i blanco, poręczenia itp.

post

Weksel nie zabezpiecza pożyczki.

Weksel rozumiany jest i traktowany przez wiele osób jako zabezpieczenie pożyczki. O wekslu jako zabezpieczeniu pisze się nawet w publikacjach, które uchodzą za fachowe. Takie pisanie o wekslu jako o zabezpieczeniu powoduje na szeroką skalę wysoce szkodliwe skutki – straty dla wierzycieli.

post

Weksel - narzędzie naciągaczy.

O wekslu mówi się i pisze (i to piszą tak profesjonaliści, prawnicy), że jest zabezpieczeniem wierzytelności. A ja na to - bzdura! Ileż pożyczek zostało wyłudzonych wekslami, trudno zliczyć.

post

Bujaj się wierzycielu

Niezawisłe, ale bardzo nierychliwe sądy polskie a dokładniej terminy i kodeks postępowania cywilnego. Jak długo można "bujać się" w sprawie o zapłatę nawet bezspornej wierzytelności? Czy jest na to jakiś sposób?

post

Wekslowa iluzja czyli niby zabezpieczenie.

Weksel oferowany jest np. jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania, z tytułu pożyczki. Tylko że w istocie zazwyczaj nic nie daje, szczególnie wtedy gdy dłużnik nie posiada dochodów, majątku. Jednak wciąż mami wielu pożyczkodawców.

post

Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dla większości weksel, czek, warrant i rewers to dla większości pojęcia abstrakcyjne, oznaczające dokumenty, o których każdy coś słyszał, ale w sumie to nikt nie wie dokładnie co. Mało kto wie, że te dokumenty mogą bardzo ułatwić życie w przypadku, gdy domagamy się zapłaty od dłużnika.