Jest najpopularniejsza wśród polskich rolników, zarówno tych posiadających duże gospodarstwa, jak i właścicieli niedużych połaci ziemi jest uprawa warzyw i zbóż. Jej uprawy są najczęściej spotykane. O czym mowa?

Data dodania: 2016-02-02

Wyświetleń: 1198

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Chodzi o pszenicę, która odgrywa znaczącą rolę w gospodarce i rolnictwie. Szacuje się , że udomowienie pszenicy nastąpiło 9 tysięcy lat p. n. e. na Bliskim Wschodzie w rejonie Żyznego Półksiężyca.

Uprawa zbóż w Polsce jest głównym kierunkiem rolnictwa. Zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem powierzchni uprawy zbóż. Wyprzedza nas tylko Francja. Zaś pod względem zbiorów jesteśmy trzeci (zaraz po Francji i Niemczech). W Polsce zboża stanowią 74% powierzchni krajowych zasiewów. Wynika to z dogodnych warunków klimatycznych, prostej technologii produkcji, niskiej pracochłonności, łatwości w transportowaniu i przechowywaniu. Rynek zbóż odgrywa znaczącą rolę. Zależna jest od niego cała gospodarka żywnościowa. W znaczącym stopniu decyduje o warunkach produkcji zwierzęcej.

W Polsce uprawa pszenicy to około 33%. Następne jest pszenżyto (15%) i jęczmień (13%). Regionami, w których uprawia się najwięcej zbóż są województwa: wielkopolskie, lubelskie, mazowieckie, kujawsko - pomorskie i łódzkie. Zaś najwięcej zbóż skupuje się w województwach: dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, zachodniopomorskim i opolskim. W Polsce zapotrzebowanie na zboża od wielu lat utrzymuje się na poziomie 27 – 28 milionów ton. Zboże przeznaczamy przede wszystkim na pasze (około 61%). W strukturze zbóż używanych do produkcji pasz, w ciągu ostatnich lat, spadła ilość żyta a znacząco wzrosła rola pszenicy i pszenżyta. Spowodowane jest to spadającą produkcją trzody chlewnej, a wzrostem ilości drobiu.

Kolejnym celem produkcji zbóż jest cel konsumpcyjny. Popyt na produkty zbożowe maleje. Zmniejsza się zainteresowanie tymi produktami. Spadek spożycia spowodowany jest wzrostem dochodów i zmianą stylu życia (diety bezglutenowe). Rynek dostarcza zamienników produktów zbożowych, które uważane są za zdrowsze. W produkcji artykułów zbożowych wtórnie przetworzonych dominuje pieczywo. Następnie pieczywo cukiernicze i makarony. Do przetworów zbożowych w Polsce wykorzystuje się przede wszystkim ziarna pszenicy.

Do pozostałych kierunków przetwórstwa zbóż należy browarnictwo i gorzelnictwo. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zapotrzebowanie na zboża w tych gałęziach przemysłu zwiększyło się trzykrotnie. Wykorzystuje się przede wszystkim żyto do produkcji spirytusu. Wzrasta także popyt na jęczmień, który wykorzystywany jest przy wytwarzaniu słodu, przeznaczonego do wyrobu piwa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena